Bekräftelse av beställning med installation

Tack för din beställning

Din beställning tas nu om hand av vår kundservice och vi återkommer till dig inom kort. 

Här kommer en kort information om vägen fram tills dess du har din laddbox på plats.

 1. Vi återkommer till dig de närmaste dagarna. Vi behöver då få lite mer information om dina förutsättningar och kommer till exempel be dig  skicka bilder till oss på den plats där du tänker dig att laddboxen ska sitta.
   
 2. Sedan gör vi en bedömning om du har rätt förutsättningar för att vara med i piloten.
   
 3. Om du kommer med i piloten så kommer vår installatör ta kontakt med dig för att bestämma dag för installation.
   
 4. Innan installationen kommer du få reda om det tillkommer några kostnader, som till exempel grävning, längre kabel mm.
   
 5. Under och efter piloten kommer vi att återkomma till dig för att få återkoppling på hur allt har fungerat.

Mvh, Fortum