Välkomna till Fortum! Vi vill hjälpa er att hitta ett bra elavtal och minska er elförbrukning. Därför har vi tagit fram det här erbjudandet tillsammans med Sinf. 

Erbjudande till Sinf-medlemmar
Inifrån en industri

Erbjudande till Sinf-medlemmar

Samarbetet

Sinf är en komplett och oberoende företagar- och arbetsgivarorganisation som renodlat kämpar för de små och medelstora företagen. Vi representerar idag närmare 1000 företag som tillsammans omsätter 42 miljarder kronor. Prioritera handlingsfrihet, nytänkande och närhet. Hos oss väljer Du. Välj en arbetsgivarorganisation som vet vad som krävs av framtidens företagare.

Fortum är Nordens största elbolag och en av Europas största producenter av fossilfri el. Vi jobbar varje dag för en renare morgondag. Med lång erfarenhet av att köpa el till företagare ska ni känna er trygga att välja Fortum. Ni får transparanta avtal och en kontaktperson som hjälper er att hitta rätt bland de olika elavtalen.  

Vi har tillsammans tagit fram ett samarbetsavtal som inte enbart är fördelaktigt och prisvärt, utan juristerna på Sinf har dessutom varit med och tagit fram villkoren för just det avtal som du som medlem hos Sinf kan teckna.

 • Inga avtalsinlåsningar. Kunden ska vara nöjd annars ska man ha rätt att byta avtal. Vid portföljavtal är det en rullande uppsägningstid på 12 eller 24 månader just för att det är så portföljsystemet fungerar eftersom experterna köper in elen vid gynnsamma tillfällen. Jämfört med rörligt pris ger portföljen ett jämnare och lägre elpris över året. Rörliga elavtal ska kunna sägas upp med två månaders uppsägningstid och det är valfriheten som är viktig.
 • Inga straffavgifter. Kundavtal ska byggas på nöjda och goda relationer och en kund som är missnöjd med avtalet ska inte straffas för att vilja säga upp elavtalet.
 • Inget omedvetet övertagande av elavtal. Det florerar fake-fullmakter från oseriösa bolag som byter elleverantörer utan företagets kännedom. Inget annat elbolag ska kunna överta våra medlemmars avtal utan att detta dubbelkontrollerats med VD/ägare.
 • Betydande villkorsändringar i medlemmarnas avtal kommuniceras med Sinf. Sinf ha full koll på de elavtal som Fortum erbjuder våra medlemmar och så även förändringar. Vi accepterar inga villkorsändringar och smyghöjningar som inte kommunicerats.

Vi är glada att tillsammans kunna erbjuda Sinfs medlemsföretag marknadens mest seriösa elavtal där kundens nöjdhet och trygghet står i fokus.

Erbjudandet

Välj mellan portföljförvaltningen Fortum Smart eller ett elavtal med rörligt elpris. I erbjudandet ingår: 

 • 2 öre rabatt på påslaget
 • Rabatt på månadsavgiften
 • 1000 kr nykundsrabatt
 • 1 h gratis energirådgivning
 • 100% vattenkraft till inköpspris och miljöcertifikat ingår
 • Kunder över 500 MWh- Skräddarsydd lösning
 • Fortum sköter hela bytet kostnadsfritt

Vad är en portföljförvaltning?

En portföljförvaltning sprider riskerna med syfte att uppnå det bästa priset. Kunden drar nytta av analytikerns och portföljförvaltarens kunskap om elmarknaden för att köpa in elen när priset är som lägst. Fortums portföljförvaltning sprider riskerna genom prissäkringar vid flera tillfällen. Tillsammans med andra kunder hanterar vi ert inköp i en portfölj för att uppnå storkundsfördelar.
 

Ta del av erbjudandet  

Enkelhet och transparanta avtal

Fortum Smart är till kunder som vill skydda sig från pristoppar och låta Fortum hanterar inköp i en portfölj för att uppnå storkundsfördelar.

Rörligt pris för kunder som förespråkar enkel elhandel till förmånliga priser.

Förnybar energi

Fortum hjälper Sinf-medlemmar att göra en mindre påverkan på miljön till lägsta möjliga pris.

100% vattenkraft till inköpspris, miljöcertifikat samt en timme elrådgivning ingår.