Blogg

Viktigt steg mot ett renare Dalälven

26 oktober 2018, 12:39

Skräp som samlats i Älvstädningen, Dalälven, 2018

Glas, däck, cyklar – och kundvagnar. Det är bara några exempel på vad som rensades bort från Dalälven under årets Älvstädning, ett miljösamarbete som arrangeras av Städa Sverige och Fortum. Sammanlagt plockades 30 ton skräp upp under Älvstädningen, lika mycket som sexton personbilar väger. 

Sedan 2013 anordnar miljöorganisationen Städa Sverige tillsammans med Fortum den stora Älvstädningen. Tusentals ungdomar från idrottsklubbar runtom i norra Sverige är varje år med och plockar skräp längs våra älvstränder och i vattnen. I år städades Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Resultatet i år blev 30 ton skräp, lika mycket som sexton personbilar väger.

En ren natur och vattenmiljö längs älvarna där kraftverken finns är en viktig utgångspunkt för Fortum, som dagligen arbetar med vattenproduktion.

- Vi är glada att kunna säga att vårt samarbete med Städa Sverige gör stor skillnad. Tusentals ungdomar får varje år vara med och göra en insats för sin närmiljö, lära sig om miljöfrågor, och samtidigt tjäna pengar åt sin idrottsförening. Kanske allra viktigast är hur engagemanget som väcks genom Älvstädningen sprids till familjer och vänner som ringar på vattnet, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft.

Nedskräpningen både historisk och högaktuell
På 1960-talet var nedskräpningen till och med uppmuntrad. I TV-inslag fick svenskarna lära sig att man skulle sänka sopor till havsbotten med hjälp av stenar. Soporna skulle sjunka till botten och ”försvinna”.

Idag är vår kunskap bättre, men nedskräpningen består och nära 9000 ton skräp slängs i naturen – varje år. När vi slänger vardagliga produkter som plastförpackningar, matkassar och kläder släpper vi ut giftiga ämnen i naturen. Mikroplaster sprids genom fisk och skaldjur som vi äter – och bryts ner under mycket, mycket lång tid. Nedskräpningen gör naturen fulare, leder till att djur skadas och dör, och förstör människors hälsa. Att detta får fortgå – trots att vi vet vad nedskräpningen leder till – är oroväckande.

Viktiga insatser från ungdomar längs Dalälven

Den 25 augusti i år städades Dalälven och dess stränder av ungdomar från idrottslag runtom längs älven. Insjöns IF:s Innebandy P03 var ett av de lag som hjälpte till att städa:

- Det är spännande att se allt vi plockat upp efteråt. Men framförallt är det roligt att göra något för närmiljön längs vår älv och att få en större medvetenhet om nedskräpningen, säger Joakim Lundberg från Insjöns IF.

På fem år har över 10 000 ungdomar rensat bort 177 ton skräp från älvstränderna längs utvalda sträckor av Dalälven, Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven. Årets succé innebär en ökning med hela tretton ton jämfört med året innan.

Lokala politiker borde visa större engagemang
Ungdomarna som deltar i projektet drar lärdomar av sina erfarenheter. Men trots att hållbarhet borde vara en självklarhet släpar samhällsattityderna på många sätt efter. På en del nyligen städade sträckor har en rejäl minskning av mängden nytillkommande skräp skett, men på andra sträckor är mängden nytt skräp som tillkommit sedan förra året oroväckande hög.

- Föreningarna gör en fantastisk insats. Att plocka allt det skräp som de gör, gör en enorm skillnad för närmiljön i dessa kommuner, för att inte nämna vattendragen i sig. Dessutom lär idrottsungdomarna sig att inte själva skräpa ned. Vi är stolta över Älvstädningen och samarbetet med Fortum, och de många goda effekterna projektet har, säger Mats Wesslén, VD på Städa Sverige.