Blogg

Vem tar hand om elnätet?

08 maj 2023, 13:39 Reading time: 3 minutes

El

Elnätet är en livsviktig infrastruktur som gör att vårt samhälle fungerar som det ska i alla tänkbara situationer. Men vem har ansvar över att det alltid fungerar? Och vad är egentligen skillnaden mellan elproducent, elnätsbolag och elhandelsbolag? Vi reder ut begreppen.

Det kan tyckas vara en djungel när man ska försöka förstå energimarknaden. Men precis som i alla branscher behövs det olika typer av aktörer som arbetar med olika delar av värdekedjan. Först och främst har vi energibolag som säkerställer att det produceras tillräckligt med el från de olika energislagen – i Sverige framförallt vatten, vind och kärnkraft. Elen säljs på elbörsen Nord Pool och ska därefter kunna distribueras ut till alla användare i elnätet.

Vem äger elnätet?

Det svenska elnätet delas upp i tre kategorier: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet (även kallat transmissionsnätet) är grundbulten i den här infrastrukturen, själva motorvägen. Det ägs av svenska staten och driftas av Svenska kraftnät. Ungefär 50 procent av våra elkostnader är skatter och avgifter till staten.

Regionnäten kopplar samman stamnätet med lokalnäten, och dessa båda kallas även distributionsnät. Regionnäten ägs av ungefär 150 olika elnätsbolag som ansvarar för att hela systemet med kablar och transformatorer fungerar som det ska, med underhåll, utveckling och felsökning. Det är det vi betalar för när vi får fakturan med nätavgift, ungefär 25 procent av elkostnaden.

Elnätsbolag kan man inte välja själv, utan det är alltid en enskild aktör som äger elnätet i ditt område. Sök här om du är nyfiken på hur kartan ser ut. Det är också elnätsbolaget som svarar på frågor vid exempelvis strömavbrott.

Vad gör elhandelsbolagen?

För att göra det ännu mer komplext finns det ungefär 140 elhandelsbolag i Sverige. I många kommuner är elnätsbolaget även elhandelsbolag (det är därför du kan få allt på en enda faktura), men det behöver alltså inte vara så. Medan elnätsbolagen är fasta, är det upp till var och en att välja elhandelsbolag efter sina preferenser. Elhandelsbolagen köper upp elektriciteten på Nord Pool och ansvarar för att distribuera den ut till landets hushåll och industrier. Fortum och andra elhandelsbolag tar alltså endast betalt för den el som du förbrukar, vilket brukar utgöra runt 25 procent av den totala elkostnaden. Det kan låta enkelt, men att köpa och sälja el (eller vilken vara som helst) innebär förstås en rad olika risker och utmaningar.

Man kan jämföra med livsmedelssektorn. Medan vi sällan vet exakt vem som producerat varan, är det ett stort maskineri av olika aktörer som ska till för att få den till just vår butik. Dagligvaruhandlarens uppgift att se till att den finns på hyllan till ett pris som är attraktivt. Elhandelsbolagen konkurrerar förstås med pris, men framförallt genom att erbjuda olika typer av energislag, elavtal, uppsägningstider och tilläggstjänster.

Fortum var tidigare nätägare, men sålde den verksamheten till Ellevio 2015. I dag är Fortum elproducent och elhandelsbolag. Energiföretagen har tagit fram en pedagogisk illustration av hur elkostnaderna fördelas Se mer här

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal

Elpriser

Jämför elpriser - aktuella och histo­riska

  • Hur sätts elpriset?
  • Vad är det aktuella elpriset idag jämfört med de histo­riska elpri­serna?

På den här sidan får du svar på frågor som rör el- och kWh-pris.

Jämför elpriser