Rottnens kraftverk

Vattennivå: +104.43 m

Uppdaterad: 14-09-2021


Vattennivån vid Rottnen mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Rottnen
104.86
104.77
104.71
104.61
104.54
104.42
104.43
08-09-2021, 09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021
m
Datum

Rottnens kraftverk ligger i Norsälven i Sunne kommun. Kraftverket togs i drift 1999.

Fallhöjd: 43 m

Kapacitet: 17 MW

Normal årsproduktion: 39 GWh