Rottnens kraftverk

Vattennivå: +104.82 m

Uppdaterad: 20-01-2022


Vattennivån vid Rottnen mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Rottnen
104.67
104.81
104.76
104.76
104.98
104.87
104.82
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m
Datum

Rottnens kraftverk ligger i Norsälven i Sunne kommun. Kraftverket togs i drift 1999.

Fallhöjd: 43 m

Kapacitet: 17 MW

Normal årsproduktion: 39 GWh