Rottnens kraftverk

Vattennivå: +105.93 m

Uppdaterad: 07-08-2020


Vattennivån vid Rottnen mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

vattenkraftet Rottnen i Norsälven, vy från bro

Rottnen
105.86
105.86
105.87
105.87
105.88
105.96
105.93
01-08-2020, 02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020
m
Datum

Rottnens kraftverk ligger i Norsälven i Sunne kommun. Kraftverket togs i drift 1999.

Fallhöjd: 43 m

Kapacitet: 17 MW

Normal årsproduktion: 39 GWh