Rottnens kraftverk

Vattennivå: +105.94 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Rottnen mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Rottnen
105.77
105.69
105.69
105.76
105.80
105.88
105.94
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Rottnens kraftverk ligger i Norsälven i Sunne kommun. Kraftverket togs i drift 1999.

Fallhöjd: 43 m

Kapacitet: 17 MW

Normal årsproduktion: 39 GWh