Rottnens kraftverk

Vattennivå: +105.73 m

Uppdaterad: 05-03-2021


Vattennivån vid Rottnen mäts vid vattenkraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Rottnen
105.27
105.21
105.06
105.29
105.35
105.65
105.73
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m
Datum

Rottnens kraftverk ligger i Norsälven i Sunne kommun. Kraftverket togs i drift 1999.

Fallhöjd: 43 m

Kapacitet: 17 MW

Normal årsproduktion: 39 GWh