Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.88 m

Uppdaterad: 26-01-2020


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven

Nedre Fryken
61.99
61.99
61.99
61.98
61.97
61.93
61.88
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m
Datum

Nedre Fryken
107.83
107.75
107.75
107.78
107.81
107.77
107.49
107.64
107.47
107.47
107.50
107.53
107.53
107.53
107.61
108.28
95.89
83.63
83.74
83.74
83.74
83.74
83.74
83.70
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
108.07
108.02
108.01
108.01
108.80
108.66
107.84
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh