Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.47 m

Uppdaterad: 16-05-2022


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven
Nedre Fryken
61.42
61.43
61.44
61.45
61.46
61.48
61.47
10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022
m
Datum
Nedre Fryken
5.38
5.38
34.36
34.08
33.59
33.58
31.07
29.42
29.35
29.47
29.58
29.67
29.67
29.68
29.66
18.55
15.78
15.77
15.77
15.79
15.79
15.83
15.83
15.83
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Nedre Fryken
25.14
15.54
15.50
8.68
5.37
5.38
25.74
10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh