Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.52 m

Uppdaterad: 05-04-2020


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven

Nedre Fryken
61.48
61.45
61.46
61.48
61.50
61.51
61.52
30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020
m
Datum

Nedre Fryken
15.45
15.45
15.45
15.45
15.45
15.45
15.45
15.45
15.45
15.43
15.43
15.43
15.41
15.41
15.41
15.43
15.43
15.43
15.41
15.41
15.42
15.41
15.41
15.42
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
60.83
64.70
52.01
20.46
15.32
15.49
15.44
30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh