Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.92 m

Uppdaterad: 03-07-2020


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven

Nedre Fryken
62.00
62.05
61.97
61.98
61.98
61.98
61.92
27-06-2020, 28-06-2020, 29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020
m
Datum

Nedre Fryken
15.05
15.04
15.05
15.05
15.08
15.08
15.09
15.28
15.30
15.31
15.32
15.34
15.35
15.37
15.37
15.39
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
15.38
15.36
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
14.58
13.76
15.26
15.05
15.21
15.22
15.24
27-06-2020, 28-06-2020, 29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh