Frykfors kraftverk

Water level: +62.04 m

Last updated: 07-06-2023


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven
Nedre Fryken
62.13
62.09
62.09
62.08
62.07
62.07
62.04
01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023
m
Datum
Nedre Fryken
15.13
22.61
30.26
30.36
30.38
30.34
30.32
30.34
30.36
30.36
30.38
30.40
30.40
30.40
30.40
30.44
14.81
14.76
14.78
14.81
15.44
15.43
15.43
15.43
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Nedre Fryken
17.49
25.80
15.24
15.23
22.29
15.16
23.03
01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh