Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.88 m

Uppdaterad: 07-02-2023


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven
Nedre Fryken
61.92
61.92
61.92
61.91
61.90
61.90
61.88
01-02-2023, 02-02-2023, 03-02-2023, 04-02-2023, 05-02-2023, 06-02-2023, 07-02-2023
m
Datum
Nedre Fryken
78.56
78.60
78.73
78.92
78.89
78.85
78.87
78.90
78.95
78.91
78.87
78.89
78.95
78.97
78.96
78.96
78.96
78.92
78.90
78.90
78.90
78.87
78.86
78.87
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Nedre Fryken
62.70
69.59
74.40
79.40
79.47
78.80
78.84
01-02-2023, 02-02-2023, 03-02-2023, 04-02-2023, 05-02-2023, 06-02-2023, 07-02-2023
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh