Frykfors kraftverk

Vattennivå: +62.06 m

Uppdaterad: 04-12-2019


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven

Nedre Fryken
62.17
62.15
62.13
62.14
62.10
62.10
62.06
28-11-2019, 29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019
m
Datum

Nedre Fryken
98.23
99.00
98.08
97.86
99.12
99.09
99.39
99.44
98.97
99.44
98.61
98.95
97.85
98.89
60.83
62.08
74.87
74.34
74.48
74.51
74.54
74.75
74.70
74.69
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
187.92
177.84
166.79
158.30
143.82
133.74
107.66
28-11-2019, 29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh