Frykfors kraftverk

Vattennivå: +62.07 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Nedre Fryken
62.14
62.14
62.14
62.15
62.14
62.11
62.07
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m
Datum

Nedre Fryken
117.12
117.16
117.03
117.18
117.16
117.18
117.15
116.11
115.43
116.13
115.41
115.42
115.47
115.99
115.42
115.43
115.43
115.39
115.42
115.71
115.58
115.23
115.28
115.29
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
94.19
94.18
94.17
94.18
94.20
103.67
116.17
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh