Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.74 m

Uppdaterad: 27-09-2022


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven
Nedre Fryken
61.70
61.71
61.70
61.72
61.72
61.72
61.74
21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022
m
Datum
Nedre Fryken
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.59
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.61
5.61
5.61
5.61
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Nedre Fryken
5.57
5.58
5.58
5.58
5.59
5.59
5.59
21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh