Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.97 m

Uppdaterad: 15-10-2019


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven

Nedre Fryken
62.01
61.99
61.97
61.94
61.90
61.94
61.97
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m
Datum

Nedre Fryken
67.29
67.19
67.18
67.18
67.18
67.18
67.14
67.15
67.12
67.19
67.19
67.37
67.57
67.05
66.94
66.94
66.94
66.91
67.08
67.14
66.97
66.95
66.95
66.92
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
54.07
64.92
65.04
64.78
59.95
63.59
66.77
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh