Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.99 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Nedre Fryken
61.98
62.00
62.01
62.04
62.05
62.01
61.99
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m
Datum

Nedre Fryken
37.54
37.54
44.76
51.87
63.92
63.89
63.92
63.97
50.36
50.79
51.29
51.12
51.13
51.14
51.02
51.14
50.86
38.20
37.91
37.84
37.85
37.80
37.84
37.60
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
37.19
37.20
35.91
36.58
38.67
46.23
50.08
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh