Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.77 m

Uppdaterad: 21-08-2019


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven

Nedre Fryken
60.80
61.75
61.75
61.78
61.76
61.76
61.77
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m
Datum

Nedre Fryken
13.69
13.69
13.72
13.74
13.75
38.16
38.16
38.17
28.66
28.62
28.55
28.60
28.67
28.64
28.73
28.72
28.72
11.53
11.46
11.46
12.16
12.84
12.87
12.87
0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
25.56
26.26
28.02
21.60
20.59
22.29
22.74
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh