Frykfors kraftverk

Vattennivå: +62.12 m

Uppdaterad: 24-10-2021


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Nedre Fryken
62.08
62.07
62.07
62.12
62.13
62.15
62.12
18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021
m
Datum

Nedre Fryken
63.53
63.53
63.54
63.53
63.57
63.58
63.57
63.58
63.56
63.58
63.58
63.59
63.59
63.59
63.60
63.59
63.60
63.62
63.60
63.60
63.61
63.59
63.62
63.61
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
90.20
84.90
74.05
65.80
61.50
63.58
63.57
18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh