Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.45 m

Uppdaterad: 25-02-2021


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Nedre Fryken
61.65
61.60
61.56
61.55
61.52
61.47
61.45
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m
Datum

Nedre Fryken
66.79
66.78
66.78
66.79
66.84
66.87
66.91
66.90
66.88
66.89
66.88
66.88
66.89
66.93
67.08
67.15
66.62
66.20
66.26
66.31
66.42
66.20
66.26
66.31
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
72.78
72.38
71.69
71.27
66.78
66.63
66.73
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh