Frykfors kraftverk

Vattennivå: +62.00 m

Uppdaterad: 18-06-2019


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven

Nedre Fryken
62.14
62.11
62.10
62.09
62.08
62.05
62.00
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m
Datum

Nedre Fryken
65.60
65.58
65.57
65.54
65.58
65.59
65.59
65.61
65.64
65.64
65.64
65.67
65.64
65.64
65.64
65.64
65.64
65.64
65.65
65.65
65.71
65.73
47.28
30.43
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
44.08
48.97
59.73
57.33
44.30
51.80
60.60
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh