Frykfors kraftverk

Vattennivå: +61.99 m

Uppdaterad: 24-07-2021


Vattennivån vid Frykfors mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverket Frykfors i Norsälven

Nedre Fryken
62.05
62.00
62.03
61.99
62.01
62.00
61.99
18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021, 24-07-2021
m
Datum

Nedre Fryken
21.24
21.26
21.26
21.26
21.21
21.21
21.18
21.16
21.19
21.17
21.17
21.19
15.09
15.10
15.07
15.07
15.07
15.07
15.09
15.11
15.11
15.11
15.09
15.09
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nedre Fryken
19.93
32.84
32.90
30.90
31.51
32.74
18.90
18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021, 24-07-2021
m³/s
Datum

Frykfors kraftverk ligger i Norsälven i Kils kommun, några kilometer nordväst om Kils tätort. Frykfors kraftverk består av två stationer. Den gamla stationen togs i drift 1988 och den andra i 2010.

Fallhöjd: 8 m

Kapactitet: 4,7 MW

Normal årsproduktion: 22,5 GWh