Norsälven


Norsälven ligger i Värmland och tillhör Göra älvs huvudavrinningsområde. Vattendraget har ett avrinningsområde på lite över 4 000 km2. Fortum äger elva kraftverk längs Norsälven.

Close-up of river Norsälven outside hydro power plant