Svegs kraftverk

Vattennivå: +367.46 m

Uppdaterad: 18-05-2020


Vattennivån vid Sveg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Svegs kraftverk i Ljusnan

Svegsjön
367.80
367.76
367.75
367.71
367.65
367.57
367.46
12-05-2020, 13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020, 16-05-2020, 17-05-2020, 18-05-2020
m
Datum

Svegsjön
160.20
165.20
151.41
158.17
166.40
167.56
186.20
12-05-2020, 13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020, 16-05-2020, 17-05-2020, 18-05-2020
m³/s
Datum

Svegs kraftverk ligger i Svegs kommun. Kraftverket togs i drift 1975. Fortum äger 80 % av kraftverket.

Fallhöjd: 9-19 m

Kapacitet:  37 MW

Normal årsproduktion: 148,6 GWh