Norränge kraftverk

Vattennivå: +113.20 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Arbråsjöarna
113.20
113.21
113.20
113.14
113.20
113.18
113.20
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Arbråsjöarna
191.53
171.44
190.96
194.23
152.28
193.37
143.23
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh