Norränge kraftverk

Vattennivå: +113.13 m

Senast uppdaterad: 15-07-2024

Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Norränge kraftverk i Ljusnan
Arbråsjöarna
113.11
113.01
113.06
113.03
112.93
112.97
113.13
09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024, 12-07-2024, 13-07-2024, 14-07-2024, 15-07-2024
m
Datum
Arbråsjöarna
177.11
128.78
183.76
209.21
160.63
108.03
210.89
09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024, 12-07-2024, 13-07-2024, 14-07-2024, 15-07-2024
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh