Norränge kraftverk

Vattennivå: +113.14 m

Uppdaterad: 12-05-2021


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Arbråsjöarna
112.98
112.93
112.94
113.04
113.08
113.14
113.14
06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021, 12-05-2021
m
Datum

Arbråsjöarna
222.26
228.30
199.32
166.13
194.91
192.29
244.88
06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021, 10-05-2021, 11-05-2021, 12-05-2021
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh