Norränge kraftverk

Vattennivå: +112.98 m

Uppdaterad: 21-03-2023


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Norränge kraftverk i Ljusnan
Arbråsjöarna
113.20
113.16
113.20
113.15
113.02
112.89
112.98
15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023
m
Datum
Arbråsjöarna
102.60
161.79
117.75
142.33
167.45
175.46
68.43
15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh