Norränge kraftverk

Vattennivå: +113.03 m

Uppdaterad: 09-07-2020


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Norränge kraftverk i Ljusnan

Arbråsjöarna
113.01
113.04
113.07
113.10
112.99
113.01
113.03
03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020
m
Datum

Arbråsjöarna
100.41
99.74
93.16
99.36
168.20
129.55
143.18
03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh