Norränge kraftverk

Vattennivå: +112.93 m

Uppdaterad: 27-07-2021


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Norränge kraftverk i Ljusnan

Arbråsjöarna
113.21
113.21
113.19
113.12
113.04
112.98
112.93
21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021, 24-07-2021, 25-07-2021, 26-07-2021, 27-07-2021
m
Datum

Arbråsjöarna
170.32
158.36
164.30
180.08
176.43
175.23
165.13
21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021, 24-07-2021, 25-07-2021, 26-07-2021, 27-07-2021
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh