Norränge kraftverk

Vattennivå: +113.06 m

Uppdaterad: 18-05-2022


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Norränge kraftverk i Ljusnan
Arbråsjöarna
113.07
113.05
113.06
113.09
113.15
113.11
113.06
12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022
m
Datum
Arbråsjöarna
120.81
180.14
121.90
141.15
105.86
232.31
166.57
12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh