Norränge kraftverk

Vattennivå: +113.15 m

Uppdaterad: 26-11-2020


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Arbråsjöarna
113.21
113.23
113.22
113.21
113.22
113.21
113.15
20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020
m
Datum

Arbråsjöarna
218.46
213.92
228.72
225.89
221.53
231.15
254.31
20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh