Norränge kraftverk

Vattennivå: +112.97 m

Uppdaterad: 24-02-2021


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Arbråsjöarna
113.10
113.06
113.04
113.09
113.04
112.98
112.97
18-02-2021, 19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021
m
Datum

Arbråsjöarna
206.31
204.98
190.38
179.43
216.74
217.05
193.47
18-02-2021, 19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh