Norränge kraftverk

Vattennivå: +113.02 m

Uppdaterad: 26-09-2022


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Norränge kraftverk i Ljusnan
Arbråsjöarna
113.22
113.04
113.07
113.07
113.00
113.01
113.02
20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022
m
Datum
Arbråsjöarna
148.91
229.85
129.67
144.83
182.46
146.38
151.23
20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh