Norränge kraftverk

Vattennivå: +113.19 m

Uppdaterad: 07-12-2019


Vattennivån vid Norränge mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Norränge kraftverk i Ljusnan

Arbråsjöarna
113.13
113.13
113.14
113.16
113.16
113.20
113.19
01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019
m
Datum

Arbråsjöarna
165.97
181.15
172.15
183.54
185.56
181.12
195.05
01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019
m³/s
Datum

Norränge kraftverk ligger i Arbrå kommun. Kraftverket har varit i drift sedan 1964.

Fallhöjd: 21,5 m

Kapacitet: 50 MW

Normal årsproduktion: 234,8 GWh