Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 21-09-2019


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
278.75
278.75
278.75
278.75
278.75
221.86
223.12
223.12
174.35
192.39
192.70
192.70
231.66
245.45
247.69
244.28
241.46
236.54
223.81
188.82
205.84
193.60
200.42
241.98
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
222.22
150.34
219.45
236.41
239.17
246.31
246.22
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh