Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 22-02-2020


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
241.84
232.74
233.43
236.08
237.61
208.38
192.41
175.88
106.22
104.00
96.55
101.77
117.69
130.78
113.77
183.71
217.63
231.86
225.47
239.70
219.59
227.59
231.25
218.51
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
242.37
216.07
248.80
246.96
279.47
264.07
218.21
15-02-2020, 16-02-2020, 17-02-2020, 18-02-2020, 19-02-2020, 20-02-2020, 21-02-2020
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh