Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 19-09-2021


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors
220.76
195.62
203.39
220.87
216.76
212.61
214.80
212.58
210.11
214.11
224.75
204.45
208.73
221.08
209.25
206.20
200.37
220.86
198.99
220.01
212.82
208.35
207.03
224.21
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
228.63
147.68
184.09
193.99
219.05
163.48
210.93
12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh