Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 05-12-2019


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
251.73
267.71
267.27
259.01
267.25
260.20
260.78
271.51
263.69
256.54
254.32
260.52
262.54
260.51
252.65
263.10
262.13
227.37
272.22
251.62
250.16
255.35
252.99
246.43
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
325.87
316.57
321.24
274.10
252.88
251.13
260.69
28-11-2019, 29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh