Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 27-01-2020


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
265.44
263.69
263.08
266.35
271.77
265.68
269.45
266.95
259.06
263.69
272.18
264.53
262.57
265.63
266.52
268.68
267.78
263.79
269.39
268.34
265.32
284.21
272.43
259.11
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
289.18
265.73
215.09
231.09
271.70
244.43
260.49
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh