Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 03-07-2022


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan
Ljusnefors
102.29
113.63
141.92
204.91
206.72
170.55
90.67
75.10
65.98
72.58
75.74
67.90
68.31
79.94
58.60
61.77
96.81
113.37
96.86
85.48
105.59
110.32
94.54
98.25
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Ljusnefors
177.89
121.78
100.14
92.18
87.69
99.37
103.91
26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022, 01-07-2022, 02-07-2022
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh