Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 06-03-2021


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors
261.47
255.06
250.10
257.45
243.66
253.35
255.14
235.69
250.72
249.86
241.61
240.40
245.43
254.10
243.90
241.53
244.97
247.01
246.25
233.46
240.26
187.80
184.98
185.51
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
249.14
235.37
234.02
252.24
261.82
259.84
249.40
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh