Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 16-10-2019


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
240.69
239.31
225.46
234.69
240.77
228.38
232.60
221.97
203.72
126.52
111.57
119.29
126.11
121.73
115.94
174.25
236.69
215.51
224.74
243.48
243.68
228.47
233.09
245.87
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
178.23
237.99
208.03
173.09
175.06
204.42
214.99
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh