Ljusnefors kraftverk


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan
Ljusnefors
64.33
128.74
209.46
269.60
248.40
260.28
241.28
204.25
116.49
153.11
168.45
166.06
177.52
178.77
208.22
134.70
62.18
61.60
77.56
70.96
62.17
89.95
76.60
80.40
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Ljusnefors
152.65
78.03
156.60
225.69
209.10
120.58
147.28
16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh