Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 09-08-2020


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
164.41
198.07
227.13
231.42
226.10
236.79
198.98
207.06
205.69
197.79
209.44
200.16
205.91
213.09
197.53
113.67
54.93
67.11
74.93
68.93
64.88
68.53
68.32
66.95
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
126.13
157.22
197.16
99.86
197.71
203.32
169.57
02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020, 08-08-2020
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh