Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 21-01-2022


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors
132.86
143.95
169.99
198.24
202.90
188.52
204.04
197.65
207.24
194.67
203.41
213.16
206.80
193.21
197.57
208.38
199.48
200.53
201.26
211.00
186.27
172.57
157.01
177.98
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Ljusnefors
113.02
182.46
2.40
212.22
247.96
186.78
187.57
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh