Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 19-06-2019


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
309.26
310.10
318.41
318.42
315.27
305.39
305.24
308.32
310.33
302.49
307.47
309.91
309.19
310.28
199.73
166.50
172.58
174.00
178.87
184.37
208.00
215.63
213.79
261.76
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
252.74
268.00
390.46
337.89
282.13
272.82
278.13
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh