Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 23-08-2019


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
79.69
114.71
72.01
111.95
102.89
120.96
133.11
124.14
124.72
131.30
130.10
123.46
123.55
124.76
132.92
135.09
125.41
130.80
126.54
136.72
128.33
125.46
93.43
84.99
23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
146.00
137.96
107.56
79.95
114.96
115.59
115.13
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh