Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 30-05-2020


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
104.49
123.94
129.41
134.53
199.32
199.61
181.80
178.66
165.21
180.76
171.13
192.13
189.97
188.20
175.51
179.05
184.10
192.08
177.83
168.66
189.10
154.57
129.49
94.62
0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
245.12
102.66
226.28
252.47
260.68
185.12
175.12
22-05-2020, 23-05-2020, 24-05-2020, 25-05-2020, 26-05-2020, 27-05-2020, 28-05-2020
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh