Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 29-03-2020


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
186.98
249.02
257.04
240.76
238.84
240.33
209.36
195.03
166.66
208.46
192.43
196.93
211.11
197.12
197.60
214.05
219.87
238.88
223.43
232.63
232.20
218.85
239.05
242.60
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 3:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
229.95
239.51
235.44
221.62
243.57
244.92
222.42
22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh