Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 07-12-2022


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan
Ljusnefors
77.94
80.01
114.22
191.94
265.58
266.71
271.47
275.54
265.36
252.71
267.81
263.78
256.75
267.18
253.21
229.70
248.46
240.52
250.67
244.08
238.64
194.52
159.15
188.61
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Ljusnefors
308.61
259.50
248.66
254.42
256.48
181.35
214.58
30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh