Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 23-11-2020


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors
269.09
265.35
263.57
268.40
268.12
268.13
264.14
265.95
265.43
267.21
264.11
265.86
267.68
266.08
266.49
267.75
264.59
268.46
269.21
259.84
287.88
297.81
297.55
298.64
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
250.70
240.87
263.92
331.46
277.73
231.52
266.78
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh