Ljusnefors kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 20-06-2021


Vattennivån vid Ljusnefors visas inte, istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Ljusnefors vattenkraftverk i Ljusnan

Ljusnefors
170.36
164.59
179.79
182.99
199.11
209.40
203.60
197.94
209.21
195.32
217.00
206.35
197.44
210.32
210.76
200.73
184.79
228.00
215.70
218.25
228.95
217.91
223.69
214.87
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Ljusnefors
44.84
121.74
97.32
131.07
140.30
225.70
197.86
13-06-2021, 14-06-2021, 15-06-2021, 16-06-2021, 17-06-2021, 18-06-2021, 19-06-2021
m³/s
Datum

Ljusnefors kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1976.
Fallhöjd: 6,75 m
Kapacitet: 14,5  MW
Normal årsproduktion:  97 GWh