Landafors kraftverk

Vattennivå: +51.54 m

Uppdaterad: 25-02-2021


Vattennivån vid Landafors mäts i sjön Varpen och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Varpen
51.44
51.41
51.53
51.51
51.45
51.45
51.54
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m
Datum

Landafors kraftverk ligger i Ljusnan i Bollnäs kommun, Gävleborgs län, ca 2 mil väster om Söderhamn. Voxnan, Ljusnans största biflöde, rinner ned i Varpen i Ljusnans huvudfåra strax ovanför Landafors. Kraftverket togs i drift 1976.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet:  11,2MW

Normal årsproduktion:  65 GWh