Landafors kraftverk

Vattennivå: +51.44 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Landafors mäts i sjön Varpen och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Varpen
51.49
51.38
51.48
51.47
51.44
51.52
51.44
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Landafors kraftverk ligger i Ljusnan i Bollnäs kommun, Gävleborgs län, ca 2 mil väster om Söderhamn. Voxnan, Ljusnans största biflöde, rinner ned i Varpen i Ljusnans huvudfåra strax ovanför Landafors. Kraftverket togs i drift 1976.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet:  11,2MW

Normal årsproduktion:  65 GWh