Landafors kraftverk

Vattennivå: +51.49 m

Uppdaterad: 24-01-2020


Vattennivån vid Landafors mäts i sjön Varpen och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Landafors vattenkraftverk i Ljusnan

Varpen
51.50
51.55
51.46
51.47
51.49
51.39
51.49
18-01-2020, 19-01-2020, 20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020
m
Datum

Landafors kraftverk ligger i Ljusnan i Bollnäs kommun, Gävleborgs län, ca 2 mil väster om Söderhamn. Voxnan, Ljusnans största biflöde, rinner ned i Varpen i Ljusnans huvudfåra strax ovanför Landafors. Kraftverket togs i drift 1976.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet:  11,2MW

Normal årsproduktion:  65 GWh