Landafors kraftverk

Vattennivå: +51.40 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Landafors mäts i sjön Varpen och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Varpen
51.48
51.47
51.50
51.51
51.55
51.46
51.40
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m
Datum

Landafors kraftverk ligger i Ljusnan i Bollnäs kommun, Gävleborgs län, ca 2 mil väster om Söderhamn. Voxnan, Ljusnans största biflöde, rinner ned i Varpen i Ljusnans huvudfåra strax ovanför Landafors. Kraftverket togs i drift 1976.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet:  11,2MW

Normal årsproduktion:  65 GWh