Landafors kraftverk

Vattennivå: +51.55 m

Uppdaterad: 04-07-2020


Vattennivån vid Landafors mäts i sjön Varpen och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Landafors vattenkraftverk i Ljusnan

Varpen
51.47
51.40
51.44
51.42
51.44
51.48
51.55
28-06-2020, 29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020
m
Datum

Landafors kraftverk ligger i Ljusnan i Bollnäs kommun, Gävleborgs län, ca 2 mil väster om Söderhamn. Voxnan, Ljusnans största biflöde, rinner ned i Varpen i Ljusnans huvudfåra strax ovanför Landafors. Kraftverket togs i drift 1976.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet:  11,2MW

Normal årsproduktion:  65 GWh