Landafors kraftverk

Vattennivå: +51.54 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Landafors mäts i sjön Varpen och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Varpen
51.37
51.45
51.45
51.44
51.42
51.57
51.54
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m
Datum

Landafors kraftverk ligger i Ljusnan i Bollnäs kommun, Gävleborgs län, ca 2 mil väster om Söderhamn. Voxnan, Ljusnans största biflöde, rinner ned i Varpen i Ljusnans huvudfåra strax ovanför Landafors. Kraftverket togs i drift 1976.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet:  11,2MW

Normal årsproduktion:  65 GWh