Laforsens kraftverk

Vattennivå: +214.31 m

Uppdaterad: 24-01-2020


Vattennivån vid Laforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Laforsen
214.37
214.43
214.36
214.24
214.15
214.25
214.31
18-01-2020, 19-01-2020, 20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020
m
Datum

Laforsen
141.79
142.01
142.33
141.09
140.64
140.43
139.30
18-01-2020, 19-01-2020, 20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020
m³/s
Datum

Laforsens kraftverk ligger i Ljusnan i Ljusdals kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd:  35 m

Kapacitet:  57 MW

Normal årsproduktion:  331,5 GWh