Laforsens kraftverk

Vattennivå: +214.37 m

Uppdaterad: 05-03-2021


Vattennivån vid Laforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Laforsen
214.14
214.12
214.33
214.28
214.28
214.02
214.37
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m
Datum

Laforsen
129.22
129.20
129.83
129.87
129.81
129.77
129.96
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m³/s
Datum

Laforsens kraftverk ligger i Ljusnan i Ljusdals kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd:  35 m

Kapacitet:  57 MW

Normal årsproduktion:  331,5 GWh