Laforsens kraftverk

Vattennivå: +214.40 m

Uppdaterad: 12-12-2019


Vattennivån vid Laforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Laforsen
214.44
214.38
214.28
214.22
214.40
214.37
214.40
06-12-2019, 07-12-2019, 08-12-2019, 09-12-2019, 10-12-2019, 11-12-2019, 12-12-2019
m
Datum

Laforsen
141.69
141.42
140.94
140.86
140.93
141.01
141.01
06-12-2019, 07-12-2019, 08-12-2019, 09-12-2019, 10-12-2019, 11-12-2019, 12-12-2019
m³/s
Datum

Laforsens kraftverk ligger i Ljusnan i Ljusdals kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd:  35 m

Kapacitet:  57 MW

Normal årsproduktion:  331,5 GWh