Laforsens kraftverk

Vattennivå: +214.08 m

Uppdaterad: 19-01-2022


Vattennivån vid Laforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Laforsen
214.35
214.31
214.30
214.42
214.21
214.38
214.08
13-01-2022, 14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022
m
Datum
Laforsen
120.23
120.25
120.28
120.93
129.11
129.89
131.11
13-01-2022, 14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022
m³/s
Datum

Laforsens kraftverk ligger i Ljusnan i Ljusdals kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd:  35 m

Kapacitet:  57 MW

Normal årsproduktion:  331,5 GWh