Laforsens kraftverk

Vattennivå: +214.33 m

Uppdaterad: 30-03-2023


Vattennivån vid Laforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Laforsen
214.37
214.41
214.38
214.35
214.43
214.46
214.33
24-03-2023, 25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023
m
Datum
Laforsen
81.62
81.73
81.68
85.65
91.25
91.31
91.39
24-03-2023, 25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023
m³/s
Datum

Laforsens kraftverk ligger i Ljusnan i Ljusdals kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd:  35 m

Kapacitet:  57 MW

Normal årsproduktion:  331,5 GWh