Laforsens kraftverk

Vattennivå: +214.27 m

Uppdaterad: 09-08-2020


Vattennivån vid Laforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Laforsen
214.08
213.92
214.14
214.22
214.31
214.35
214.27
03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020, 08-08-2020, 09-08-2020
m
Datum

Laforsen
110.20
109.46
103.82
98.79
91.28
89.54
89.53
03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020, 08-08-2020, 09-08-2020
m³/s
Datum

Laforsens kraftverk ligger i Ljusnan i Ljusdals kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd:  35 m

Kapacitet:  57 MW

Normal årsproduktion:  331,5 GWh