Laforsens kraftverk

Vattennivå: +214.38 m

Uppdaterad: 30-06-2022


Vattennivån vid Laforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Laforsen
214.03
214.26
214.34
214.29
214.37
214.37
214.38
24-06-2022, 25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022
m
Datum
Laforsen
94.76
89.17
86.28
72.68
65.25
69.50
73.66
24-06-2022, 25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022
m³/s
Datum

Laforsens kraftverk ligger i Ljusnan i Ljusdals kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd:  35 m

Kapacitet:  57 MW

Normal årsproduktion:  331,5 GWh