Laforsens kraftverk

Vattennivå: +214.41 m

Uppdaterad: 26-11-2022


Vattennivån vid Laforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Laforsen
214.08
214.03
214.15
214.43
214.40
214.46
214.41
20-11-2022, 21-11-2022, 22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022, 25-11-2022, 26-11-2022
m
Datum
Laforsen
140.18
140.12
138.90
140.18
141.17
141.45
141.69
20-11-2022, 21-11-2022, 22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022, 25-11-2022, 26-11-2022
m³/s
Datum

Laforsens kraftverk ligger i Ljusnan i Ljusdals kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd:  35 m

Kapacitet:  57 MW

Normal årsproduktion:  331,5 GWh