Laforsens kraftverk

Vattennivå: +214.28 m

Uppdaterad: 22-09-2021


Vattennivån vid Laforsen mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Laforsen
214.09
214.14
214.25
214.35
214.31
214.37
214.28
16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021
m
Datum

Laforsen
119.52
119.38
119.49
120.44
120.93
121.33
121.21
16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021
m³/s
Datum

Laforsens kraftverk ligger i Ljusnan i Ljusdals kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd:  35 m

Kapacitet:  57 MW

Normal årsproduktion:  331,5 GWh