Höljebro kraftverk

Vattennivå: +37.42 m

Senast uppdaterad: 15-07-2024

Vattennivån vid Höljebro mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverk Höljebro i Ljusnan
Marmen
37.38
37.45
37.42
37.45
37.44
37.44
37.42
09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024, 12-07-2024, 13-07-2024, 14-07-2024, 15-07-2024
m
Datum

Höljebro kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamn. Höljebro tillhör ett av Sveriges modernaste vattenkraftverk. Kraftverket består av två stationer, den ena togs i drift 1967, den andra 2001. Dessa ersatte de gamla generatorerna från 1931 som idag är utrivna. Från kraftverkets damm kan man få en spektakulär utsikt över Ljusnan.

Fallhöjd: 13,6 m

Kapacitet:  38 MW

Normal årsproduktion: 220 GWh