Höljebro kraftverk

Vattennivå: +37.52 m

Uppdaterad: 25-02-2021


Vattennivån vid Höljebro mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Marmen
37.55
37.55
37.57
37.49
37.45
37.43
37.52
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m
Datum

Höljebro kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamn. Höljebro tillhör ett av Sveriges modernaste vattenkraftverk. Kraftverket består av två stationer, den ena togs i drift 1967, den andra 2001. Dessa ersatte de gamla generatorerna från 1931 som idag är utrivna. Från kraftverkets damm kan man få en spektakulär utsikt över Ljusnan.

Fallhöjd: 13,6 m

Kapacitet:  38 MW

Normal årsproduktion: 220 GWh