Höljebro kraftverk

Vattennivå: +37.55 m

Uppdaterad: 24-10-2021


Vattennivån vid Höljebro mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Marmen
37.56
37.54
37.54
37.57
37.51
37.44
37.55
18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021
m
Datum

Höljebro kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamn. Höljebro tillhör ett av Sveriges modernaste vattenkraftverk. Kraftverket består av två stationer, den ena togs i drift 1967, den andra 2001. Dessa ersatte de gamla generatorerna från 1931 som idag är utrivna. Från kraftverkets damm kan man få en spektakulär utsikt över Ljusnan.

Fallhöjd: 13,6 m

Kapacitet:  38 MW

Normal årsproduktion: 220 GWh