Höljebro kraftverk

Vattennivå: +37.49 m

Uppdaterad: 19-03-2023


Vattennivån vid Höljebro mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Vattenkraftverk Höljebro i Ljusnan
Marmen
37.51
37.39
37.46
37.38
37.54
37.47
37.49
13-03-2023, 14-03-2023, 15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023
m
Datum

Höljebro kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamn. Höljebro tillhör ett av Sveriges modernaste vattenkraftverk. Kraftverket består av två stationer, den ena togs i drift 1967, den andra 2001. Dessa ersatte de gamla generatorerna från 1931 som idag är utrivna. Från kraftverkets damm kan man få en spektakulär utsikt över Ljusnan.

Fallhöjd: 13,6 m

Kapacitet:  38 MW

Normal årsproduktion: 220 GWh