Halvfari kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 22-02-2020


Vattennivån vid Halvfari visas inte, utan istället presenteras vattenflödet i grafen nedan.

Läs om höjdsystem

Halvfari vattenkraftverk i Ljusnan

Halvfari
56.72
95.34
94.90
46.55
42.41
33.04
16.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81.09
95.10
90.49
97.24
80.98
33.70
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
m³/s
Klockslag

Halvfari
30.99
46.73
47.78
24.42
62.50
53.42
57.25
15-02-2020, 16-02-2020, 17-02-2020, 18-02-2020, 19-02-2020, 20-02-2020, 21-02-2020
m³/s
Datum

Halvfari kraftverk ligger i Ljusnan och är belägen strax utanför byn Hede som ligger ca 90 km väster om Sveg. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd:  23 m

Kapacitet:  24 MW

Normal årsproduktion:  76,1 GWh