Bergviks kraftverk

Vattennivå: +45.81 m

Uppdaterad: 14-09-2021


Vattennivån vid Bergvik mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Bergviken
45.98
45.96
45.95
45.88
45.82
45.82
45.81
08-09-2021, 09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021
m
Datum

Bergviks kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun, ca 30 km sydöst om Bollnäs. Det är ett strömkraftverk och ligger mellan Bergviken och Marmen i Ljusnans vattendrag. Betongdammen vid kraftverket är ca 180 m i längd. Kraftverket togs i drift 1961.

Fallhöjd: 8,2 m

Kapacitet:  16,2 MW

Normal årsproduktion: 107 GWh