Bergviks kraftverk

Vattennivå: +45.78 m

Uppdaterad: 29-06-2022


Vattennivån vid Bergvik mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Bergviks kraftverk i Bergvik, bild från ovan
Bergviken
45.80
45.83
45.79
45.84
45.78
45.81
45.78
23-06-2022, 24-06-2022, 25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022
m
Datum

Bergviks kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun, ca 30 km sydöst om Bollnäs. Det är ett strömkraftverk och ligger mellan Bergviken och Marmen i Ljusnans vattendrag. Betongdammen vid kraftverket är ca 180 m i längd. Kraftverket togs i drift 1961.

Fallhöjd: 8,2 m

Kapacitet:  16,2 MW

Normal årsproduktion: 107 GWh