Bergviks kraftverk

Vattennivå: +45.94 m

Uppdaterad: 05-03-2021


Vattennivån vid Bergvik mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Bergviken
45.92
45.89
45.92
45.93
45.94
45.89
45.94
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m
Datum

Bergviks kraftverk ligger i Ljusnan i Bergviks kommun, ca 30 km sydöst om Bollnäs. Det är ett strömkraftverk och ligger mellan Bergviken och Marmen i Ljusnans vattendrag. Betongdammen vid kraftverket är ca 180 m i längd. Kraftverket togs i drift 1961.

Fallhöjd: 8,2 m

Kapacitet:  16,2 MW

Normal årsproduktion: 107 GWh