Bergviks kraftverk

Vattennivå: +45.95 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Bergvik mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Bergviken
45.95
45.97
45.94
45.90
45.88
45.91
45.95
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Bergviks kraftverk ligger i Ljusnan i Bergviks kommun, ca 30 km sydöst om Bollnäs. Det är ett strömkraftverk och ligger mellan Bergviken och Marmen i Ljusnans vattendrag. Betongdammen vid kraftverket är ca 180 m i längd. Kraftverket togs i drift 1961.

Fallhöjd: 8,2 m

Kapacitet:  16,2 MW

Normal årsproduktion: 107 GWh