Bergviks kraftverk

Vattennivå: +45.89 m

Uppdaterad: 21-01-2022


Vattennivån vid Bergvik mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Bergviken
45.87
45.96
45.98
45.96
45.95
45.92
45.89
15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022, 21-01-2022
m
Datum

Bergviks kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun, ca 30 km sydöst om Bollnäs. Det är ett strömkraftverk och ligger mellan Bergviken och Marmen i Ljusnans vattendrag. Betongdammen vid kraftverket är ca 180 m i längd. Kraftverket togs i drift 1961.

Fallhöjd: 8,2 m

Kapacitet:  16,2 MW

Normal årsproduktion: 107 GWh