Bergviks kraftverk

Vattennivå: +45.89 m

Uppdaterad: 21-09-2020


Vattennivån vid Bergvik mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Bergviks kraftverk i Bergvik, bild från ovan

Bergviken
45.93
45.92
45.90
45.87
45.88
45.85
45.89
15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020
m
Datum

Bergviks kraftverk ligger i Ljusnan i Bergviks kommun, ca 30 km sydöst om Bollnäs. Det är ett strömkraftverk och ligger mellan Bergviken och Marmen i Ljusnans vattendrag. Betongdammen vid kraftverket är ca 180 m i längd. Kraftverket togs i drift 1961.

Fallhöjd: 8,2 m

Kapacitet:  16,2 MW

Normal årsproduktion: 107 GWh