Bergviks kraftverk

Vattennivå: +45.79 m

Uppdaterad: 31-03-2023


Vattennivån vid Bergvik mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Bergviks kraftverk i Bergvik, bild från ovan
Bergviken
45.96
45.95
45.92
45.91
45.87
45.80
45.79
25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023, 31-03-2023
m
Datum

Bergviks kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun, ca 30 km sydöst om Bollnäs. Det är ett reglerkraftverk som ligger i nedre Ljusnan. Betongdammen vid kraftverket är ca 180 m i längd. Kraftverket togs i drift 1961.

Fallhöjd: 8,2 m

Kapacitet:  16,2 MW

Normal årsproduktion: 107 GWh