Bergviks kraftverk

Vattennivå: +45.64 m

Uppdaterad: 27-11-2022


Vattennivån vid Bergvik mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Bergviks kraftverk i Bergvik, bild från ovan
Bergviken
45.73
45.71
45.67
45.72
45.71
45.64
45.64
21-11-2022, 22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022, 25-11-2022, 26-11-2022, 27-11-2022
m
Datum

Bergviks kraftverk ligger i Ljusnan i Söderhamns kommun, ca 30 km sydöst om Bollnäs. Det är ett strömkraftverk och ligger mellan Bergviken och Marmen i Ljusnans vattendrag. Betongdammen vid kraftverket är ca 180 m i längd. Kraftverket togs i drift 1961.

Fallhöjd: 8,2 m

Kapacitet:  16,2 MW

Normal årsproduktion: 107 GWh