Ljusnan


Ljusnan börjar nordväst om Ramundberget på den norska gränsen. Älven är 443 km lång och har ett avrinningsområde på ca 19 800 km2. Tillsammans med biflödet Voxnan är Ljusnan Sveriges sjätte största producent av vattenkraft. Längs Ljusnan har vi 23 hel-och delägda kraftverk.

Älven Ljusnan från badplatsen nära Bergviks kraftverk