Tranebergs kraftverk

Vattennivå: +203.05 m

Uppdaterad: 21-02-2020


Vattennivån vid Traneberg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Deglunden
203.10
203.11
203.09
203.09
203.08
203.06
203.05
15-02-2020, 16-02-2020, 17-02-2020, 18-02-2020, 19-02-2020, 20-02-2020, 21-02-2020
m
Datum

Tranebergs kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 19 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 1,5 GWh