Tranebergs kraftverk

Vattennivå: +202.20 m

Uppdaterad: 30-03-2023


Vattennivån vid Traneberg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Deglunden
202.19
202.21
202.21
202.20
202.19
202.19
202.20
24-03-2023, 25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023
m
Datum

Tranebergs kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 19 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 1,5 GWh