Tranebergs kraftverk

Vattennivå: +203.11 m

Uppdaterad: 08-08-2020


Vattennivån vid Traneberg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Deglunden
203.17
203.13
203.10
203.10
203.11
203.11
203.11
02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020, 08-08-2020
m
Datum

Tranebergs kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 19 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 1,5 GWh