Tranebergs kraftverk

Vattennivå: +203.27 m

Uppdaterad: 12-12-2019


Vattennivån vid Traneberg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Deglunden
203.26
203.28
203.28
203.28
203.29
203.28
203.27
06-12-2019, 07-12-2019, 08-12-2019, 09-12-2019, 10-12-2019, 11-12-2019, 12-12-2019
m
Datum

Tranebergs kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 19 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 1,5 GWh