Tranebergs kraftverk

Vattennivå: +203.15 m

Uppdaterad: 19-06-2021


Vattennivån vid Traneberg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Deglunden
203.10
203.12
203.12
203.12
203.13
203.12
203.15
13-06-2021, 14-06-2021, 15-06-2021, 16-06-2021, 17-06-2021, 18-06-2021, 19-06-2021
m
Datum

Tranebergs kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 19 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 1,5 GWh