Tranebergs kraftverk

Vattennivå: +203.14 m

Uppdaterad: 28-11-2022


Vattennivån vid Traneberg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Deglunden
203.16
203.16
203.16
203.15
203.15
203.15
203.14
22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022, 25-11-2022, 26-11-2022, 27-11-2022, 28-11-2022
m
Datum

Tranebergs kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 19 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 1,5 GWh