Tranebergs kraftverk

Vattennivå: +203.23 m

Uppdaterad: 26-01-2020


Vattennivån vid Traneberg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Deglunden
203.26
203.24
203.22
203.21
203.21
203.22
203.23
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m
Datum

Tranebergs kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 19 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 1,5 GWh