Tranebergs kraftverk

Vattennivå: +203.08 m

Uppdaterad: 15-10-2019


Vattennivån vid Traneberg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Deglunden
203.10
203.09
203.07
203.09
203.10
203.07
203.08
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m
Datum

Tranebergs kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 19 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 1,5 GWh