Tranebergs kraftverk

Vattennivå: +202.94 m

Uppdaterad: 30-06-2022


Vattennivån vid Traneberg mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Deglunden
202.93
202.93
202.93
202.93
202.94
202.94
202.94
24-06-2022, 25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022
m
Datum

Tranebergs kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 19 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 1,5 GWh