Stjerns kraftverk

Vattennivå: +131.84 m

Uppdaterad: 05-08-2020


Vattennivån vid Stjern mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Vermullen
131.84
131.84
131.80
131.78
131.81
131.81
131.84
30-07-2020, 31-07-2020, 01-08-2020, 02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020
m
Datum

Vermullen
13.66
17.61
14.14
13.00
9.99
12.19
15.89
30-07-2020, 31-07-2020, 01-08-2020, 02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020
m³/s
Datum

Stjern kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1921.

Fallhöjd: 8,5 m

Kapacitet: 1,9 MW

Normal årsproduktion: 8,5 GWh