Stjerns kraftverk

Vattennivå: +131.79 m

Uppdaterad: 22-07-2021


Vattennivån vid Stjern mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Vermullen
131.82
131.87
131.87
131.74
131.76
131.78
131.79
16-07-2021, 17-07-2021, 18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021
m
Datum

Vermullen
19.39
0.00
1.10
7.09
0.00
10.88
0.00
16-07-2021, 17-07-2021, 18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021
m³/s
Datum

Stjern kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1921.

Fallhöjd: 8,5 m

Kapacitet: 1,9 MW

Normal årsproduktion: 8,5 GWh