Stjerns kraftverk

Vattennivå: +131.77 m

Senast uppdaterad: 14-07-2024

Vattennivån vid Stjern mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Allmän bild
Vermullen
131.64
131.75
131.79
131.81
131.71
131.68
131.77
08-07-2024, 09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024, 12-07-2024, 13-07-2024, 14-07-2024
m
Datum
Vermullen
9.64
19.58
28.42
26.39
19.15
13.02
20.82
08-07-2024, 09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024, 12-07-2024, 13-07-2024, 14-07-2024
m³/s
Datum

Stjern kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1921.

Fallhöjd: 8,5 m

Kapacitet: 1,9 MW

Normal årsproduktion: 8,5 GWh