Stjerns kraftverk

Vattennivå: +131.92 m

Uppdaterad: 07-12-2019


Vattennivån vid Stjern mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Vermullen
131.93
131.92
131.90
131.87
131.92
131.92
131.92
01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019
m
Datum

Vermullen
31.19
31.36
31.33
31.04
30.39
35.12
43.49
01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019
m³/s
Datum

Stjern kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1921.

Fallhöjd: 8,5 m

Kapacitet: 1,9 MW

Normal årsproduktion: 8,5 GWh