Stjerns kraftverk

Vattennivå: +131.89 m

Uppdaterad: 06-07-2020


Vattennivån vid Stjern mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Vermullen
131.78
131.79
131.84
131.85
131.89
131.90
131.89
30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020
m
Datum

Vermullen
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
1.47
2.07
30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020
m³/s
Datum

Stjern kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1921.

Fallhöjd: 8,5 m

Kapacitet: 1,9 MW

Normal årsproduktion: 8,5 GWh