Stjerns kraftverk

Vattennivå: +131.63 m

Uppdaterad: 25-09-2022


Vattennivån vid Stjern mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Vermullen
131.65
131.65
131.65
131.67
131.60
131.62
131.63
19-09-2022, 20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022
m
Datum
Vermullen
0.00
13.12
13.58
13.77
11.26
1.96
4.07
19-09-2022, 20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022
m³/s
Datum

Stjern kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1921.

Fallhöjd: 8,5 m

Kapacitet: 1,9 MW

Normal årsproduktion: 8,5 GWh