Stjerns kraftverk

Vattennivå: +131.85 m

Uppdaterad: 22-02-2021


Vattennivån vid Stjern mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Vermullen
131.86
131.90
131.90
131.87
131.86
131.86
131.85
16-02-2021, 17-02-2021, 18-02-2021, 19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021
m
Datum

Vermullen
27.10
27.29
29.62
29.63
29.44
29.37
29.31
16-02-2021, 17-02-2021, 18-02-2021, 19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021
m³/s
Datum

Stjern kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1921.

Fallhöjd: 8,5 m

Kapacitet: 1,9 MW

Normal årsproduktion: 8,5 GWh