Råda kraftverk

Vattennivå: +123.22 m

Uppdaterad: 05-08-2020


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.43
123.46
123.42
123.42
123.36
123.26
123.22
30-07-2020, 31-07-2020, 01-08-2020, 02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020
m
Datum

Rådasjön
9.56
21.50
43.99
43.26
43.47
43.83
40.32
39.50
39.32
39.23
39.44
39.37
39.20
39.43
39.54
39.09
21.79
8.55
6.91
6.68
7.14
7.05
6.95
6.98
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
22.10
18.64
24.32
19.50
25.25
32.66
29.65
30-07-2020, 31-07-2020, 01-08-2020, 02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh