Råda kraftverk

Vattennivå: +123.43 m

Uppdaterad: 18-01-2020


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.37
123.33
123.35
123.36
123.40
123.43
123.43
12-01-2020, 13-01-2020, 14-01-2020, 15-01-2020, 16-01-2020, 17-01-2020, 18-01-2020
m
Datum

Rådasjön
42.48
44.19
44.03
43.86
44.29
43.82
44.16
44.13
43.62
43.90
44.26
43.94
43.85
43.78
44.24
44.19
43.81
44.04
44.04
44.12
44.07
43.98
44.03
44.06
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
41.43
41.26
39.29
38.90
38.17
39.22
43.06
12-01-2020, 13-01-2020, 14-01-2020, 15-01-2020, 16-01-2020, 17-01-2020, 18-01-2020
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh