Råda kraftverk

Vattennivå: +123.36 m

Uppdaterad: 20-09-2019


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.34
123.36
123.35
123.36
123.37
123.35
123.36
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m
Datum

Rådasjön
23.02
23.02
23.02
23.02
23.02
22.81
22.81
22.81
38.82
38.44
38.26
38.26
38.68
39.07
38.55
38.79
38.62
38.58
38.16
38.45
38.43
38.92
38.46
37.80
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
41.46
41.31
40.70
38.69
37.17
41.39
32.08
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh