Råda kraftverk

Vattennivå: +123.44 m

Senast uppdaterad: 16-07-2024

Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland
Rådasjön
123.20
123.27
123.30
123.32
123.32
123.44
123.44
10-07-2024, 11-07-2024, 12-07-2024, 13-07-2024, 14-07-2024, 15-07-2024, 16-07-2024
m
Datum
Rådasjön
25.92
23.36
26.74
24.59
23.47
22.61
22.87
23.57
24.18
40.49
30.38
29.32
28.82
31.90
34.86
35.27
35.45
35.10
28.04
28.76
28.92
30.53
27.36
29.65
0:00, 2:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Rådasjön
39.78
38.89
23.11
18.00
20.45
26.03
31.11
10-07-2024, 11-07-2024, 12-07-2024, 13-07-2024, 14-07-2024, 15-07-2024, 16-07-2024
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh