Råda kraftverk

Vattennivå: +123.24 m

Uppdaterad: 27-11-2022


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland
Rådasjön
123.29
123.24
123.24
123.22
123.25
123.29
123.24
21-11-2022, 22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022, 25-11-2022, 26-11-2022, 27-11-2022
m
Datum
Rådasjön
14.78
15.02
36.72
41.59
39.84
40.41
40.64
40.38
40.09
40.48
39.87
39.64
39.35
40.48
40.74
39.52
39.73
35.80
14.88
15.08
14.65
14.88
15.29
15.25
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Rådasjön
36.34
37.78
33.93
35.25
26.58
24.40
36.56
21-11-2022, 22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022, 25-11-2022, 26-11-2022, 27-11-2022
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh