Råda kraftverk

Vattennivå: +123.27 m

Uppdaterad: 04-04-2020


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.39
123.31
123.30
123.32
123.34
123.37
123.27
29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020
m
Datum

Rådasjön
42.65
43.12
42.92
42.97
43.02
42.34
42.82
42.45
42.84
42.47
42.75
42.40
41.95
41.83
2.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
20.87
39.20
31.35
18.09
12.79
12.98
39.41
29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh