Råda kraftverk

Vattennivå: +123.31 m

Uppdaterad: 18-06-2021


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.29
123.30
123.35
123.39
123.35
123.30
123.31
12-06-2021, 13-06-2021, 14-06-2021, 15-06-2021, 16-06-2021, 17-06-2021, 18-06-2021
m
Datum

Rådasjön
0.00
0.00
0.00
14.24
25.15
25.01
25.01
25.01
25.00
25.01
25.01
25.01
25.14
25.15
25.15
25.15
25.14
15.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
0.00
0.00
0.00
0.00
14.39
9.41
16.40
12-06-2021, 13-06-2021, 14-06-2021, 15-06-2021, 16-06-2021, 17-06-2021, 18-06-2021
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh