Råda kraftverk

Vattennivå: +123.44 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Rådasjön
123.43
123.42
123.44
123.45
123.46
123.45
123.44
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Rådasjön
48.34
48.62
48.93
48.81
48.28
48.78
48.34
48.64
48.80
48.17
45.77
45.40
46.75
46.10
46.48
46.62
46.39
46.46
46.94
45.48
46.56
45.52
46.18
46.36
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
34.61
35.78
38.97
43.34
44.18
49.94
47.73
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh