Råda kraftverk

Vattennivå: +123.36 m

Uppdaterad: 15-07-2020


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.41
123.45
123.46
123.45
123.38
123.37
123.36
09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020, 12-07-2020, 13-07-2020, 14-07-2020, 15-07-2020
m
Datum

Rådasjön
23.32
30.82
30.67
30.71
30.29
30.79
30.44
30.20
30.29
30.58
30.31
30.39
30.39
30.30
30.63
12.66
9.37
8.94
8.82
9.18
9.48
9.54
8.51
9.37
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
12.91
0.00
1.24
5.35
29.52
27.31
21.65
09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020, 12-07-2020, 13-07-2020, 14-07-2020, 15-07-2020
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh