Råda kraftverk

Vattennivå: +123.40 m

Uppdaterad: 22-03-2023


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland
Rådasjön
123.32
123.35
123.38
123.40
123.38
123.31
123.40
16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023
m
Datum
Rådasjön
43.11
43.08
42.57
41.65
42.08
42.36
30.27
31.05
30.85
30.42
30.52
30.59
30.40
30.76
20.96
20.47
20.22
20.84
25.56
25.42
25.66
25.59
25.33
25.50
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Rådasjön
42.16
28.93
24.96
28.15
36.48
39.68
33.87
16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh