Råda kraftverk

Vattennivå: +123.38 m

Uppdaterad: 26-01-2020


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.44
123.41
123.38
123.37
123.35
123.33
123.38
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m
Datum

Rådasjön
31.80
32.03
31.78
31.59
31.79
35.80
35.27
35.05
35.47
35.17
35.00
35.40
35.18
35.36
35.56
35.62
35.21
34.01
31.02
30.71
30.74
30.69
31.14
30.96
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
43.18
41.44
41.78
41.83
40.11
40.41
33.88
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh