Råda kraftverk

Vattennivå: +123.34 m

Uppdaterad: 21-08-2019


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.24
123.24
123.27
123.28
123.34
123.35
123.34
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m
Datum

Rådasjön
10.11
10.36
9.80
10.29
24.35
31.28
41.64
41.52
41.98
41.25
41.15
41.76
41.00
41.45
41.24
41.07
41.40
40.71
41.52
40.89
41.33
32.45
19.33
10.29
23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
24.94
19.99
0.00
0.00
0.00
24.75
32.01
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh