Råda kraftverk

Vattennivå: +123.25 m

Uppdaterad: 15-09-2021


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Rådasjön
123.34
123.30
123.33
123.38
123.37
123.29
123.25
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m
Datum

Rådasjön
28.25
40.00
39.96
39.93
39.89
39.73
39.57
39.41
39.26
40.01
39.98
39.87
39.90
39.87
28.26
12.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.05
30.09
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
7.70
9.23
0.00
0.00
14.16
27.80
24.34
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh