Råda kraftverk

Vattennivå: +123.33 m

Uppdaterad: 04-03-2021


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Rådasjön
123.44
123.37
123.36
123.40
123.40
123.40
123.33
26-02-2021, 27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021
m
Datum

Rådasjön
29.53
29.56
40.19
39.45
42.65
41.09
42.10
40.94
41.16
41.56
41.59
42.12
42.38
40.77
40.46
42.43
41.29
40.72
41.55
41.62
27.18
23.64
26.62
26.41
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
40.73
41.79
38.36
36.50
37.67
37.70
38.81
26-02-2021, 27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh