Råda kraftverk

Vattennivå: +123.13 m

Uppdaterad: 15-10-2019


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.36
123.35
123.36
123.35
123.33
123.19
123.13
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m
Datum

Rådasjön
42.07
43.00
42.98
45.25
56.47
56.86
51.66
51.21
51.19
47.63
45.22
43.80
43.29
43.28
42.40
40.60
40.74
40.93
40.87
40.84
41.00
40.82
40.74
40.95
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
38.41
37.64
36.50
36.63
40.55
59.52
49.13
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh