Råda kraftverk

Vattennivå: +123.34 m

Uppdaterad: 19-01-2022


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Rådasjön
123.28
123.36
123.24
123.35
123.33
123.34
123.34
13-01-2022, 14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022
m
Datum
Rådasjön
19.87
29.52
28.90
29.14
44.23
41.90
40.87
40.94
31.69
32.48
31.01
31.76
43.16
40.77
39.38
29.95
20.55
9.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Rådasjön
13.36
0.00
37.75
5.02
32.75
34.61
32.88
13-01-2022, 14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh