Råda kraftverk

Vattennivå: +123.45 m

Uppdaterad: 07-12-2019


Vattennivån vid Råda mäts vid kraftverket, och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Råda kraftverk vid vattnet i Värmland

Rådasjön
123.45
123.34
123.25
123.29
123.38
123.40
123.45
01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019
m
Datum

Rådasjön
50.32
56.15
58.61
63.12
63.88
63.53
63.36
63.60
63.34
63.67
63.64
63.88
63.74
63.97
67.56
69.95
70.11
69.87
69.38
67.44
67.52
67.50
67.25
67.46
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00
m³/s
Klockslag

Rådasjön
41.76
54.99
54.82
38.46
33.36
38.99
56.95
01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019, 06-12-2019, 07-12-2019
m³/s
Datum

Råda kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1938.

Fallhöjd: 5,9 m

Kapacitet: 2 MW

Normal årsproduktion: 8 GWh