Nains kraftverk

Vattennivå: +267.48 m

Uppdaterad: 19-10-2021


Vattennivån vid Nain mäts båda vid kraftverket, som visas ovan, och även i en reglerad sjö uppströms Nain. Detta presenteras i en graf nedan. Nivåerna visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Naren Östra Bredsjön
267.56 3.38
267.54 3.37
267.53 3.35
267.51 3.34
267.48 3.33
267.48 3.31
267.48 3.30
13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021
m
Datum

Nains kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 45 m

Kapacitet: 7 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh