Nains kraftverk

Vattennivå: +267.11 m

Uppdaterad: 20-11-2020


Vattennivån vid Nain mäts båda vid kraftverket, som visas ovan, och även i en reglerad sjö uppströms Nain. Detta presenteras i en graf nedan. Nivåerna visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Naren Östra Bredsjön
267.15 3.33
267.15 3.34
267.14 3.35
267.12 3.36
267.11 3.38
267.11 3.39
267.11 3.39
14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020
m
Datum

Nains kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 45 m

Kapacitet: 7 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh