Nains kraftverk

Vattennivå: +266.62 m

Uppdaterad: 31-03-2023


Vattennivån vid Nain mäts båda vid kraftverket, som visas ovan, och även i en reglerad sjö uppströms Nain. Detta presenteras i en graf nedan. Nivåerna visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Nains kraftverk på vintern, täckt i snö
Naren Östra Bredsjön
266.81 1.91
266.79 1.92
266.76 1.94
266.73 1.95
266.69 1.96
266.66 1.97
266.62 1.98
25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023, 31-03-2023
m
Datum

Nains kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 45 m

Kapacitet: 7 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh