Nains kraftverk

Vattennivå: +266.80 m

Uppdaterad: 18-06-2019


Vattennivån vid Nain mäts båda vid kraftverket, som visas ovan, och även i en reglerad sjö uppströms Nain. Detta presenteras i en graf nedan. Nivåerna visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Nains kraftverk på vintern, täckt i snö

Naren Östra Bredsjön
266.58 2.70
266.67 2.71
266.72 2.72
266.74 2.72
266.75 2.72
266.75 2.72
266.80 2.72
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m
Datum

Nains kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 45 m

Kapacitet: 7 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh