Nains kraftverk

Vattennivå: +267.23 m

Uppdaterad: 20-01-2022


Vattennivån vid Nain mäts båda vid kraftverket, som visas ovan, och även i en reglerad sjö uppströms Nain. Detta presenteras i en graf nedan. Nivåerna visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Naren Östra Bredsjön
267.29 2.32
267.28 2.30
267.26 2.28
267.25 2.26
267.24 2.23
267.25 2.21
267.23 2.21
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m
Datum

Nains kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 45 m

Kapacitet: 7 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh