Nains kraftverk

Vattennivå: +267.30 m

Uppdaterad: 06-12-2022


Vattennivån vid Nain mäts båda vid kraftverket, som visas ovan, och även i en reglerad sjö uppströms Nain. Detta presenteras i en graf nedan. Nivåerna visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Nains kraftverk på vintern, täckt i snö
Naren Östra Bredsjön
267.32 2.52
267.32 2.50
267.32 2.48
267.32 2.46
267.31 2.44
267.30 2.43
267.30 2.41
30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022
m
Datum

Nains kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 45 m

Kapacitet: 7 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh