Nains kraftverk

Vattennivå: +266.89 m

Uppdaterad: 05-03-2021


Vattennivån vid Nain mäts båda vid kraftverket, som visas ovan, och även i en reglerad sjö uppströms Nain. Detta presenteras i en graf nedan. Nivåerna visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Naren Östra Bredsjön
266.91 2.32
266.92 2.32
266.92 2.32
266.93 2.33
266.93 2.33
266.92 2.32
266.89 2.32
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m
Datum

Nains kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 45 m

Kapacitet: 7 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh