Nains kraftverk

Vattennivå: +266.44 m

Uppdaterad: 01-07-2022


Vattennivån vid Nain mäts båda vid kraftverket, som visas ovan, och även i en reglerad sjö uppströms Nain. Detta presenteras i en graf nedan. Nivåerna visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Nains kraftverk på vintern, täckt i snö
Naren Östra Bredsjön
266.40 2.38
266.40 2.37
266.41 2.37
266.42 2.38
266.42 2.38
266.42 2.38
266.44 2.38
25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022, 01-07-2022
m
Datum

Nains kraftverk ligger i Uvån i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 45 m

Kapacitet: 7 MW

Normal årsproduktion: 26,5 GWh