Laggåsens kraftverk

Vattennivå: +230.29 m

Uppdaterad: 20-11-2020


Vattennivån vid Laggåsen mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Laggen
230.34
230.34
230.34
230.02
230.02
230.23
230.29
14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020
m
Datum

Laggåsens kraftverk ligger i Laggälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd: 44 m

Kapacitet: 1,8 MW

Normal årsproduktion: 3,5 GWh