Laggåsens kraftverk

Vattennivå: +230.35 m

Uppdaterad: 28-11-2022


Vattennivån vid Laggåsen mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Laggen
230.35
230.36
230.35
230.35
230.35
230.35
230.35
22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022, 25-11-2022, 26-11-2022, 27-11-2022, 28-11-2022
m
Datum

Laggåsens kraftverk ligger i Laggälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd: 44 m

Kapacitet: 1,8 MW

Normal årsproduktion: 3,5 GWh