Laggåsens kraftverk

Vattennivå: +230.12 m

Uppdaterad: 14-09-2021


Vattennivån vid Laggåsen mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Laggen
230.14
230.12
230.11
230.11
230.13
230.12
230.12
08-09-2021, 09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021
m
Datum

Laggåsens kraftverk ligger i Laggälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd: 44 m

Kapacitet: 1,8 MW

Normal årsproduktion: 3,5 GWh