Laggåsens kraftverk

Vattennivå: +230.04 m

Uppdaterad: 19-01-2022


Vattennivån vid Laggåsen mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Laggen
230.02
230.01
230.01
230.01
230.00
230.01
230.04
13-01-2022, 14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022
m
Datum

Laggåsens kraftverk ligger i Laggälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd: 44 m

Kapacitet: 1,8 MW

Normal årsproduktion: 3,5 GWh