Laggåsens kraftverk

Vattennivå: +230.33 m

Uppdaterad: 04-03-2021


Vattennivån vid Laggåsen mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Laggen
230.28
230.29
230.30
230.31
230.32
230.32
230.33
26-02-2021, 27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021
m
Datum

Laggåsens kraftverk ligger i Laggälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1953.

Fallhöjd: 44 m

Kapacitet: 1,8 MW

Normal årsproduktion: 3,5 GWh