Höljes kraftverk

Vattennivå: +303.33 m

Senast uppdaterad: 14-07-2024

Vattennivån vid Höljes mäts vid kraftverket, som visas ovan. Det finns även tre andra mätningar, kopplade till Höljes och ligger nedströms kraftverket, som presenteras i en graf nedan. Dessa visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto över Höljes kraftverk som visar dammen
Höljessjön Branäs Näckån Stöllet
302.75 143.92 152.23 140.47
303.08 144.45 152.46 140.67
303.17 144.67 152.57 140.98
303.12 144.74 152.54 141.15
303.29 144.85 152.60 141.26
303.38 144.83 152.56 141.36
303.33 144.77 152.49 141.34
08-07-2024, 09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024, 12-07-2024, 13-07-2024, 14-07-2024
m
Datum
För Branäs, Näckån och Stöllet: Under vintertid är vattennivån i Klarälven påverkad av is, vilket ger en högre vattennivå än vid motsvarande flöde när älven är isfri.

Höljes kraftverk ligger i Klarälven i Torsby kommun. Kraftverket byggdes under åren 1957-1961 och är det första i ordningen i Klarälven. Drifttagningen av kraftverket skedde 1962. Det imponerande regleringsmagasin för Höljes kraftverk är Höljessjön som är ca 12 kilometer lång. Dammen är en jord- och stenfyllningsdamm med en högsta höjd på 81 meter.

Fallhöjd: 88 m

Kapacitet: 127,8 MW

Normal årsproduktion: 533,0 GWh