Forshaga kraftverk

Vattennivå: +50.92 m

Uppdaterad: 11-07-2020


Vattennivån vid Forshaga mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Forshaga vattenkraftverk i Klarälven

Forshaga
50.91
50.91
50.91
50.92
50.93
50.92
50.92
05-07-2020, 06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020
m
Datum

Forshaga kraftverk ligger i Klarälven i Forshaga kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 5,2 m

Kapacitet: 6,6 MW

Normal årsproduktion: 41,5 GWh