Forshaga kraftverk

Vattennivå: +50.87 m

Uppdaterad: 17-06-2021


Vattennivån vid Forshaga mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Forshaga vattenkraftverk i Klarälven

Forshaga
50.88
50.87
50.87
50.87
50.87
50.87
50.87
11-06-2021, 12-06-2021, 13-06-2021, 14-06-2021, 15-06-2021, 16-06-2021, 17-06-2021
m
Datum

Forshaga kraftverk ligger i Klarälven i Forshaga kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 5,2 m

Kapacitet: 6,6 MW

Normal årsproduktion: 41,5 GWh