Forshaga kraftverk

Vattennivå: +50.87 m

Uppdaterad: 05-03-2021


Vattennivån vid Forshaga mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Forshaga
50.87
50.87
50.87
50.87
50.86
50.88
50.87
27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021, 05-03-2021
m
Datum

Forshaga kraftverk ligger i Klarälven i Forshaga kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 5,2 m

Kapacitet: 6,6 MW

Normal årsproduktion: 41,5 GWh