Forshaga kraftverk

Vattennivå: +50.92 m

Uppdaterad: 12-12-2019


Vattennivån vid Forshaga mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Forshaga vattenkraftverk i Klarälven

Forshaga
50.92
50.93
50.92
50.92
50.92
50.93
50.92
06-12-2019, 07-12-2019, 08-12-2019, 09-12-2019, 10-12-2019, 11-12-2019, 12-12-2019
m
Datum

Forshaga kraftverk ligger i Klarälven i Forshaga kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 5,2 m

Kapacitet: 6,6 MW

Normal årsproduktion: 41,5 GWh