Forshaga kraftverk

Vattennivå: +50.91 m

Uppdaterad: 31-03-2023


Vattennivån vid Forshaga mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Forshaga vattenkraftverk i Klarälven
Forshaga
50.91
50.91
50.91
50.91
50.91
50.91
50.91
25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023, 31-03-2023
m
Datum

Forshaga kraftverk ligger i Klarälven i Forshaga kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 5,2 m

Kapacitet: 6,6 MW

Normal årsproduktion: 41,5 GWh

Miljöåtgärder vid Klarälven

miljöåtgärder klarälven

Biologisk mångfald

Miljöåt­gärder för biologisk mångfald vid Klarälven

Vid Klarälven har åtgärder priori­terats som gynnar utveck­lingen av viktiga naturmiljöer som till exempel blomrika slåtte­rängar, äldre skog med död ved och äldre lövträd. Foto: Sven-Åke Berglind

Mer om projektet