Forshaga kraftverk

Vattennivå: +50.90 m

Uppdaterad: 30-06-2022


Vattennivån vid Forshaga mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Forshaga vattenkraftverk i Klarälven
Forshaga
50.88
50.90
50.90
50.90
50.90
50.90
50.90
24-06-2022, 25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022
m
Datum

Forshaga kraftverk ligger i Klarälven i Forshaga kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 5,2 m

Kapacitet: 6,6 MW

Normal årsproduktion: 41,5 GWh