Forshaga kraftverk

Vattennivå: +50.90 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Forshaga mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Forshaga
50.90
50.90
50.91
50.89
50.90
50.92
50.90
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Forshaga kraftverk ligger i Klarälven i Forshaga kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 5,2 m

Kapacitet: 6,6 MW

Normal årsproduktion: 41,5 GWh