Forshaga kraftverk

Vattennivå: +50.65 m

Uppdaterad: 15-09-2021


Vattennivån vid Forshaga mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Forshaga
50.65
50.65
50.65
50.65
50.65
50.65
50.65
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m
Datum

Forshaga kraftverk ligger i Klarälven i Forshaga kommun. Kraftverket togs i drift 1916.

Fallhöjd: 5,2 m

Kapacitet: 6,6 MW

Normal årsproduktion: 41,5 GWh