Edsforsens kraftverk

Vattennivå: +134.64 m

Uppdaterad: 20-09-2019


Vattennivån vid Edsforsen mäter nivån vid kraftverket, som visas ovan. Det görs även mätningar på flera punkter, bl.a. en bit uppströms och vid reglerade sjöar i biflöden som ligger nedströms. Alla mätningar presenteras i en graf nedan och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Edsforsens kraftverk

Edsforsen Västra Tönnet Femten Grängen Gröcken Edebäck
134.84 137.40 413.45 1.55 2.12 134.98
134.84 137.32 413.47 1.56 2.12 134.96
134.84 137.26 413.49 1.56 2.12 134.95
134.84 137.23 413.50 1.56 2.12 134.94
134.84 137.19 413.50 1.57 2.12 134.93
134.83 137.24 413.50 1.56 2.12 134.94
134.84 137.26 413.52 1.57 2.12 134.95
134.84 137.26 413.55 1.55 2.13 134.95
134.84 137.31 413.60 1.55 2.12 134.96
134.82 137.34 413.63 1.55 2.12 134.95
134.81 137.28 413.66 1.56 2.13 134.93
134.55 137.26 413.65 1.56 2.12 134.71
134.56 137.47 413.65 1.56 2.13 134.83
134.55 137.69 413.65 1.60 2.15 134.93
134.55 138.03 413.70 1.63 2.17 135.13
134.50 138.44 413.68 1.64 2.18 135.31
134.50 138.55 413.65 1.67 2.21 135.39
134.50 138.85 413.64 1.69 2.24 135.59
134.51 138.99 413.63 1.69 2.27 135.71
134.50 138.77 413.64 1.72 2.31 135.57
134.50 138.54 413.66 1.73 2.33 135.42
134.50 138.34 413.66 1.73 2.35 135.28
134.50 138.23 413.64 1.71 2.35 135.18
134.50 138.10 413.64 1.70 2.35 135.10
134.50 137.99 413.61 1.72 2.38 135.03
134.56 137.85 413.59 1.70 2.37 134.95
134.57 137.84 413.57 1.70 2.38 134.98
134.50 137.85 413.54 1.68 2.38 134.94
134.64 137.74 413.51 1.67 2.37 134.96
134.64 137.73 413.50 1.66 2.37 134.97
22-08-2019, 23-08-2019, 24-08-2019, 25-08-2019, 26-08-2019, 27-08-2019, 28-08-2019, 29-08-2019, 30-08-2019, 31-08-2019, 01-09-2019, 02-09-2019, 03-09-2019, 04-09-2019, 05-09-2019, 06-09-2019, 07-09-2019, 08-09-2019, 09-09-2019, 10-09-2019, 11-09-2019, 12-09-2019, 13-09-2019, 14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m
Datum
För Västra Tönnet och Edebäck: Under vintertid är vattennivån i Klarälven påverkad av is, vilket ger en högre vattennivå än vid motsvarande flöde när älven är isfri

Edsforsen Västra Tönnet
152.71 149.58
152.71 149.58
153.41 149.58
153.41 149.58
153.41 149.58
153.44 151.44
152.66 151.44
152.66 151.44
155.67 151.44
152.72 149.72
151.80 149.72
151.80 149.72
152.35 149.72
152.50 149.72
152.08 149.72
151.70 149.72
151.85 148.86
152.07 148.86
150.60 148.86
151.46 148.86
151.44 148.86
153.75 150.01
152.64 150.01
154.24 150.01
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
m³/s
Klockslag

Edsforsen Västra Tönnet
202.80 215.16
187.74 195.17
171.28 176.57
160.79 163.17
166.25 167.55
154.81 157.61
149.91 148.94
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m³/s
Datum

Edsforsens kraftverk ligger i Klarälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 7 m

Kapacitet: 9  MW

Normal årsproduktion: 49 GWh