Edsforsens kraftverk

Vattennivå: +135.37 m

Uppdaterad: 21-03-2023


Vattennivån vid Edsforsen mäter nivån vid kraftverket, som visas ovan. Det görs även mätningar på flera punkter, bl.a. en bit uppströms och vid reglerade sjöar i biflöden som ligger nedströms. Alla mätningar presenteras i en graf nedan och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Edsforsens kraftverk
Edsforsen Västra Tönnet Femten Grängen Gröcken Edebäck
135.30 137.87 413.02 1.51 1.88 135.42
135.25 137.96 413.02 1.51 1.87 135.39
135.25 138.08 413.01 1.51 1.88 135.43
135.25 138.06 413.00 1.51 1.87 135.42
135.25 138.02 412.98 1.51 1.86 135.42
135.25 137.81 412.98 1.51 1.85 135.34
135.25 137.69 412.96 1.10 1.84 135.32
135.30 137.75 412.96 1.10 1.83 135.38
135.30 137.69 412.94 1.10 1.82 135.37
135.35 137.69 412.93 1.10 1.81 135.41
135.35 137.64 412.93 1.10 1.80 135.41
135.35 137.64 412.91 1.10 1.78 135.40
135.35 137.72 412.89 1.10 1.76 135.43
135.31 137.82 412.88 1.10 1.75 135.40
135.32 137.89 412.87 1.10 1.74 135.42
135.32 137.88 412.86 1.10 1.72 135.43
135.32 137.80 412.85 1.10 1.70 135.41
135.32 137.78 412.83 1.09 1.69 135.40
135.32 137.74 412.83 1.09 1.67 135.40
135.32 137.68 412.82 1.09 1.66 135.39
135.37 137.65 412.82 1.11 1.66 135.44
135.37 137.60 412.80 1.11 1.65 135.43
135.37 137.60 412.79 1.10 1.63 135.43
135.37 137.61 412.79 1.10 1.62 135.43
135.37 137.52 412.79 1.10 1.61 135.42
135.37 137.48 412.78 1.10 1.60 135.42
135.37 137.49 412.77 1.10 1.59 135.42
135.37 137.52 412.77 1.11 1.58 135.42
135.37 137.63 412.77 1.11 1.57 135.44
21-02-2023, 22-02-2023, 23-02-2023, 24-02-2023, 25-02-2023, 26-02-2023, 27-02-2023, 28-02-2023, 01-03-2023, 02-03-2023, 03-03-2023, 04-03-2023, 05-03-2023, 06-03-2023, 07-03-2023, 08-03-2023, 09-03-2023, 10-03-2023, 11-03-2023, 12-03-2023, 13-03-2023, 14-03-2023, 15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023
m
Datum
För Västra Tönnet och Edebäck: Under vintertid är vattennivån i Klarälven påverkad av is, vilket ger en högre vattennivå än vid motsvarande flöde när älven är isfri
Edsforsen Västra Tönnet
59.77 125.81
59.76 125.81
60.01 125.81
60.02 125.81
60.48 128.41
60.44 128.41
61.09 128.41
62.43 128.41
62.21 128.41
62.25 128.41
62.59 128.41
62.64 132.05
63.68 132.05
63.54 132.05
64.63 132.05
64.61 132.05
64.98 132.05
66.74 132.05
67.21 137.77
67.75 137.77
69.08 137.77
68.81 137.77
69.67 137.77
69.75 137.77
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Edsforsen Västra Tönnet
101.60 114.40
103.41 110.22
120.23 113.13
119.49 164.46
118.31 187.54
100.88 213.28
77.31 239.98
79.34 240.39
79.33 235.70
74.21 239.78
73.69 246.53
67.77 249.55
76.49 250.11
89.72 242.40
96.56 210.11
99.36 187.49
91.64 189.08
86.83 192.39
82.71 201.26
77.77 191.71
71.08 175.62
67.34 161.09
63.20 156.74
68.53 157.54
60.81 158.91
53.60 154.77
53.30 148.43
55.65 144.86
62.63 140.70
21-02-2023, 22-02-2023, 23-02-2023, 24-02-2023, 25-02-2023, 26-02-2023, 27-02-2023, 28-02-2023, 01-03-2023, 02-03-2023, 03-03-2023, 04-03-2023, 05-03-2023, 06-03-2023, 07-03-2023, 08-03-2023, 09-03-2023, 10-03-2023, 11-03-2023, 12-03-2023, 13-03-2023, 14-03-2023, 15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023
m³/s
Datum

Edsforsens kraftverk ligger i Klarälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 7 m

Kapacitet: 9  MW

Normal årsproduktion: 49 GWh

Miljöåtgärder vid Klarälven

miljöåtgärder klarälven

Biologisk mångfald

Miljöåt­gärder för biologisk mångfald vid Klarälven

Vid Klarälven har åtgärder priori­terats som gynnar utveck­lingen av viktiga naturmiljöer som till exempel blomrika slåtte­rängar, äldre skog med död ved och äldre lövträd. Foto: Sven-Åke Berglind

Mer om projektet