Klarälven


Klarälven rinner i både Norge och Sverige. Av totalt 460 km finns nästan 300 km i Sverige. Älven sträcker sig från Långflon, nära gränsen, ner till Vänern. Klarälven har totalt ett avrinningsområde på 11 800 km². Här har Fortum 23 kraftverk.

Klarälven