Torröns kraftverk

Vattennivå: +411.83 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Torrön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Torrön
411.46
411.52
411.57
411.62
411.67
411.78
411.83
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Torröns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 64 GWh