Torröns kraftverk

Vattennivå: +407.24 m

Uppdaterad: 06-02-2023


Vattennivån vid Torrön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Torröns vattenkraftverk i Indalsälven
Torrön
407.79
407.69
407.60
407.49
407.44
407.37
407.24
31-01-2023, 01-02-2023, 02-02-2023, 03-02-2023, 04-02-2023, 05-02-2023, 06-02-2023
m
Datum

Torröns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 64 GWh