Torröns kraftverk

Vattennivå: +408.71 m

Uppdaterad: 06-05-2021


Vattennivån vid Torrön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Torrön
408.67
408.63
408.65
408.67
408.67
408.69
408.71
30-04-2021, 01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021
m
Datum

Torröns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 64 GWh