Torröns kraftverk

Vattennivå: +411.64 m

Uppdaterad: 16-05-2022


Vattennivån vid Torrön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Torröns vattenkraftverk i Indalsälven
Torrön
410.69
410.82
410.97
411.14
411.33
411.51
411.64
10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022
m
Datum

Torröns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 64 GWh