Torröns kraftverk

Vattennivå: +416.42 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Torrön mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Torrön
416.66
416.66
416.61
416.54
416.49
416.45
416.42
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m
Datum

Torröns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 22 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 64 GWh