Mörsils kraftverk

Vattennivå: +317.14 m

Uppdaterad: 18-01-2020


Vattennivån vid Mörsil mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Mörsil
317.17
317.04
317.08
317.09
316.99
317.08
317.14
12-01-2020, 13-01-2020, 14-01-2020, 15-01-2020, 16-01-2020, 17-01-2020, 18-01-2020
m
Datum

Mörsil
141.14
140.69
140.80
140.56
140.61
140.65
140.58
140.40
140.56
140.52
140.97
140.54
140.57
140.34
140.80
140.39
140.97
140.45
140.39
140.48
140.88
140.47
140.48
141.07
5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00
m³/s
Klockslag

Mörsil
131.46
138.43
138.54
145.26
129.61
135.18
140.63
12-01-2020, 13-01-2020, 14-01-2020, 15-01-2020, 16-01-2020, 17-01-2020, 18-01-2020
m³/s
Datum

Mörsils kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 18 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 206 GWh