Mörsils kraftverk

Vattennivå: +317.12 m

Uppdaterad: 17-11-2019


Vattennivån vid Mörsil mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Mörsil
317.21
317.25
317.17
317.15
317.17
317.23
317.12
11-11-2019, 12-11-2019, 13-11-2019, 14-11-2019, 15-11-2019, 16-11-2019, 17-11-2019
m
Datum

Mörsil
147.42
147.29
147.81
147.84
149.21
149.21
149.21
149.21
149.21
149.21
147.15
147.53
147.75
147.19
147.38
147.13
147.32
147.66
147.90
147.84
147.99
147.73
146.88
147.51
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00
m³/s
Klockslag

Mörsil
216.11
207.00
204.79
201.67
186.41
169.99
147.79
11-11-2019, 12-11-2019, 13-11-2019, 14-11-2019, 15-11-2019, 16-11-2019, 17-11-2019
m³/s
Datum

Mörsils kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 18 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 206 GWh