Mörsils kraftverk

Vattennivå: +317.08 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Mörsil mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Mörsil
317.17
317.16
317.15
317.05
317.12
317.14
317.08
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Mörsil
83.42
81.01
77.80
147.43
177.15
152.78
80.26
79.63
79.48
82.22
80.28
80.70
153.88
137.02
109.43
91.62
109.34
175.85
163.71
175.94
143.55
82.85
78.02
78.31
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mörsil
122.87
106.27
108.13
117.44
85.16
96.10
103.45
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m³/s
Datum

Mörsils kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 18 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 206 GWh