Mörsils kraftverk

Vattennivå: +317.06 m

Uppdaterad: 30-03-2020


Vattennivån vid Mörsil mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Mörsil
317.25
317.28
317.19
317.07
317.14
317.07
317.06
24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020
m
Datum

Mörsil
133.48
132.89
132.66
132.37
287.86
278.36
217.83
119.92
94.40
79.17
43.73
65.85
65.64
66.04
66.36
65.39
66.21
74.85
93.28
42.68
42.51
43.11
74.45
92.17
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
m³/s
Klockslag

Mörsil
128.58
142.22
191.30
172.08
114.84
127.11
162.13
24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020
m³/s
Datum

Mörsils kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 18 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 206 GWh