Mörsils kraftverk

Vattennivå: +317.25 m

Uppdaterad: 09-08-2020


Vattennivån vid Mörsil mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Mörsil
317.21
317.26
317.28
317.25
317.24
317.25
317.25
03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020, 08-08-2020, 09-08-2020
m
Datum

Mörsil
131.58
131.27
131.23
131.23
131.20
131.20
181.53
191.54
190.44
190.61
160.41
160.33
160.37
160.19
160.19
160.24
160.29
160.25
160.32
201.28
201.33
201.44
201.44
201.44
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mörsil
194.76
222.34
162.78
266.01
176.35
143.61
160.24
03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020, 08-08-2020, 09-08-2020
m³/s
Datum

Mörsils kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 18 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 206 GWh