Mörsils kraftverk

Vattennivå: +317.14 m

Uppdaterad: 22-03-2023


Vattennivån vid Mörsil mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Mörsil
317.08
317.02
316.91
317.11
317.17
317.17
317.14
16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023
m
Datum
Mörsil
213.25
208.39
222.69
205.50
224.81
212.31
216.49
213.98
226.10
224.71
205.08
234.45
203.61
209.78
228.81
218.75
216.97
229.03
229.67
161.26
74.18
77.31
80.80
83.92
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Mörsil
194.00
169.26
211.00
162.84
207.88
204.45
208.85
16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023
m³/s
Datum

Mörsils kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 18 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 206 GWh