Mörsils kraftverk

Vattennivå: +317.30 m

Uppdaterad: 18-06-2021


Vattennivån vid Mörsil mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Mörsil
317.27
317.34
317.31
317.25
317.29
317.32
317.30
12-06-2021, 13-06-2021, 14-06-2021, 15-06-2021, 16-06-2021, 17-06-2021, 18-06-2021
m
Datum

Mörsil
235.18
156.54
180.41
191.52
256.79
274.91
274.06
274.39
264.78
270.38
190.30
83.34
71.25
90.04
139.21
278.54
228.11
268.77
230.26
111.60
161.05
250.16
269.39
297.39
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mörsil
209.68
245.27
206.43
223.81
201.38
189.87
200.58
12-06-2021, 13-06-2021, 14-06-2021, 15-06-2021, 16-06-2021, 17-06-2021, 18-06-2021
m³/s
Datum

Mörsils kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 18 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 206 GWh