Mörsils kraftverk

Vattennivå: +317.30 m

Uppdaterad: 20-09-2019


Vattennivån vid Mörsil mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm

Mörsil
317.10
317.24
317.33
317.13
317.29
317.28
317.30
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m
Datum

Mörsil
232.92
232.92
232.92
232.92
182.57
182.69
182.69
196.13
196.37
197.71
197.71
211.78
211.48
211.46
211.50
210.27
189.93
189.61
159.62
160.31
160.18
160.35
160.44
179.72
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
m³/s
Klockslag

Mörsil
109.62
88.70
146.62
269.77
171.77
150.01
148.67
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m³/s
Datum

Mörsils kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1949.

Fallhöjd: 18 m

Kapacitet: 40 MW

Normal årsproduktion: 206 GWh