Juvelns kraftverk

Vattennivå: +393.44 m

Uppdaterad: 25-09-2022


Vattennivån vid Juveln mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Juvelns vattenkraftverk längs Indalsälven
Juveln
393.42
393.44
393.46
393.46
393.45
393.44
393.44
19-09-2022, 20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022
m
Datum

Juvelns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 14 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh