Juvelns kraftverk

Vattennivå: +392.84 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Juveln mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Juveln
392.70
392.66
392.71
392.71
392.75
392.80
392.84
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Juvelns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 14 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh