Juvelns kraftverk

Vattennivå: +395.04 m

Uppdaterad: 06-07-2020


Vattennivån vid Juveln mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Juvelns vattenkraftverk längs Indalsälven

Juveln
394.99
394.98
395.00
394.98
395.02
395.04
395.04
30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020, 05-07-2020, 06-07-2020
m
Datum

Juvelns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 14 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh