Juvelns kraftverk

Vattennivå: +390.93 m

Uppdaterad: 19-05-2022


Vattennivån vid Juveln mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Juvelns vattenkraftverk längs Indalsälven
Juveln
390.73
390.87
391.01
391.12
391.02
390.97
390.93
13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022, 19-05-2022
m
Datum

Juvelns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 14 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh