Juvelns kraftverk

Vattennivå: +392.65 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Juveln mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Juveln
393.03
392.88
392.76
392.71
392.70
392.64
392.65
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m
Datum

Juvelns kraftverk ligger i Indalsälven i Åre kommun. Kraftverket togs i drift 1978.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 14 MW

Normal årsproduktion: 44 GWh