Järpströmmens kraftverk

Vattennivå: +381.92 m

Senast uppdaterad: 11-07-2024

Vattennivån vid Järpströmmen mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Panoramabild av Järpströmmens kraftverk
Kallsjön
381.91
381.92
381.91
381.91
381.91
381.90
381.92
05-07-2024, 06-07-2024, 07-07-2024, 08-07-2024, 09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024
m
Datum

Järpströmmen ligger i Indalsälven i Åre kommun. När den första turbinen i Järpströmmens kraftverk togs i bruk den 3 november 1944 var anläggningen den mest avlägsna som producerade elektricitet till Stockholms ständigt ökande behov. Kraftverket stod helt färdigt 1947.

Fallhöjd: 67 m

Kapacitet: 114 MW

Normal årsproduktion: 420 GWh