Järpströmmens kraftverk

Vattennivå: +383.14 m

Uppdaterad: 03-07-2020


Vattennivån vid Järpströmmen mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Panoramabild av Järpströmmens kraftverk

Kallsjön
383.09
383.10
383.14
383.19
383.17
383.15
383.14
27-06-2020, 28-06-2020, 29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020
m
Datum

Järpströmmen ligger i Indalsälven i Åre kommun. När den första turbinen i Järpströmmens kraftverk togs i bruk den 3 november 1944 var anläggningen den mest avlägsna som producerade elektricitet till Stockholms ständigt ökande behov. Kraftverket stod helt färdigt 1947.

Fallhöjd: 67 m

Kapacitet: 114 MW

Normal årsproduktion: 420 GWh