Järpströmmens kraftverk

Vattennivå: +382.60 m

Uppdaterad: 20-01-2022


Vattennivån vid Järpströmmen mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Kallsjön
382.57
382.57
382.60
382.56
382.55
382.59
382.60
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m
Datum

Järpströmmen ligger i Indalsälven i Åre kommun. När den första turbinen i Järpströmmens kraftverk togs i bruk den 3 november 1944 var anläggningen den mest avlägsna som producerade elektricitet till Stockholms ständigt ökande behov. Kraftverket stod helt färdigt 1947.

Fallhöjd: 67 m

Kapacitet: 114 MW

Normal årsproduktion: 420 GWh