Järpströmmens kraftverk

Vattennivå: +382.05 m

Uppdaterad: 05-12-2022


Vattennivån vid Järpströmmen mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Panoramabild av Järpströmmens kraftverk
Kallsjön
382.08
382.07
382.06
382.05
382.05
382.05
382.05
29-11-2022, 30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022
m
Datum

Järpströmmen ligger i Indalsälven i Åre kommun. När den första turbinen i Järpströmmens kraftverk togs i bruk den 3 november 1944 var anläggningen den mest avlägsna som producerade elektricitet till Stockholms ständigt ökande behov. Kraftverket stod helt färdigt 1947.

Fallhöjd: 67 m

Kapacitet: 114 MW

Normal årsproduktion: 420 GWh