Järpströmmens kraftverk

Vattennivå: +381.37 m

Uppdaterad: 28-02-2021


Vattennivån vid Järpströmmen mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Kallsjön
381.42
381.43
381.43
381.41
381.38
381.36
381.37
22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021, 26-02-2021, 27-02-2021, 28-02-2021
m
Datum

Järpströmmen ligger i Indalsälven i Åre kommun. När den första turbinen i Järpströmmens kraftverk togs i bruk den 3 november 1944 var anläggningen den mest avlägsna som producerade elektricitet till Stockholms ständigt ökande behov. Kraftverket stod helt färdigt 1947.

Fallhöjd: 67 m

Kapacitet: 114 MW

Normal årsproduktion: 420 GWh