Järpströmmens kraftverk

Vattennivå: +382.84 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Järpströmmen mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Kallsjön
382.85
382.85
382.84
382.86
382.84
382.84
382.84
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Järpströmmen ligger i Indalsälven i Åre kommun. När den första turbinen i Järpströmmens kraftverk togs i bruk den 3 november 1944 var anläggningen den mest avlägsna som producerade elektricitet till Stockholms ständigt ökande behov. Kraftverket stod helt färdigt 1947.

Fallhöjd: 67 m

Kapacitet: 114 MW

Normal årsproduktion: 420 GWh