Järpströmmens kraftverk

Vattennivå: +382.12 m

Senast uppdaterad: 02-12-2023

Vattennivån vid Järpströmmen mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Panoramabild av Järpströmmens kraftverk
Kallsjön
382.32
382.28
382.26
382.21
382.19
382.15
382.12
26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023, 01-12-2023, 02-12-2023
m
Datum

Järpströmmen ligger i Indalsälven i Åre kommun. När den första turbinen i Järpströmmens kraftverk togs i bruk den 3 november 1944 var anläggningen den mest avlägsna som producerade elektricitet till Stockholms ständigt ökande behov. Kraftverket stod helt färdigt 1947.

Fallhöjd: 67 m

Kapacitet: 114 MW

Normal årsproduktion: 420 GWh