Järpströmmens kraftverk

Vattennivå: +382.58 m

Uppdaterad: 18-09-2020


Vattennivån vid Järpströmmen mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Panoramabild av Järpströmmens kraftverk

Kallsjön
382.54
382.52
382.50
382.50
382.55
382.54
382.58
12-09-2020, 13-09-2020, 14-09-2020, 15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020
m
Datum

Järpströmmen ligger i Indalsälven i Åre kommun. När den första turbinen i Järpströmmens kraftverk togs i bruk den 3 november 1944 var anläggningen den mest avlägsna som producerade elektricitet till Stockholms ständigt ökande behov. Kraftverket stod helt färdigt 1947.

Fallhöjd: 67 m

Kapacitet: 114 MW

Normal årsproduktion: 420 GWh