Björkborns kraftverk

Vattennivå: +111.13 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Björkborn mäts i sjön närmast kraftverket, som visas ovan. En till mätning görs även i ett större magasin en bit uppströms kraftverket. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Lonnen Alkvettern
111.25 112.78
111.22 112.75
111.19 112.72
111.20 112.70
111.23 112.69
111.17 112.68
111.13 112.65
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Björnborns kraftverk ligger i Timsälven i Karlskoga kommun. Kraftverket togs i drift 1927.

Fallhöjd: 8,3 m

Kapacitet: 2,5 MW

Normal årsproduktion: 9,9 GWh