Björkborns kraftverk

Vattennivå: +111.08 m

Uppdaterad: 12-07-2020


Vattennivån vid Björkborn mäts i sjön närmast kraftverket, som visas ovan. En till mätning görs även i ett större magasin en bit uppströms kraftverket. Nivåerna visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Björkborns kraftverk

Lonnen Alkvettern
110.94 111.91
110.96 111.91
110.99 111.94
111.00 111.96
111.03 111.98
111.05 112.00
111.08 112.01
06-07-2020, 07-07-2020, 08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020, 12-07-2020
m
Datum

Björnborns kraftverk ligger i Timsälven i Karlskoga kommun. Kraftverket togs i drift 1927.

Fallhöjd: 8,3 m

Kapacitet: 2,5 MW

Normal årsproduktion: 9,9 GWh