Untra kraftverk

Vattennivå: +100.73 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Untra mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Untra
100.75
100.76
100.63
100.77
100.70
100.64
100.73
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m
Datum

Untra kraftverk ligger i Tierps kommun, längs med Dalälven. Kraftverket är ett av Fortums 39 kraftverk i Dalälven, det tredje från älvens utlopp. Idag producerar Untra kraftverk el som motsvarar mängden för ungefär 10 000 eluppvärmda hushåll.

Fallhöjd: 14  m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 270 GWh