Untra kraftverk

Vattennivå: +100.72 m

Uppdaterad: 21-03-2023


Vattennivån vid Untra mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Untra vattenkraftverk i Dalälven
Untra
100.66
100.69
100.69
100.62
100.66
100.63
100.72
15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023
m
Datum

Untra kraftverk ligger i Tierps kommun, längs med Dalälven. Kraftverket är ett av Fortums 39 kraftverk i Dalälven, det tredje från älvens utlopp. Idag producerar Untra kraftverk el som motsvarar mängden för ungefär 10 000 eluppvärmda hushåll.

Fallhöjd: 14  m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 270 GWh

Miljöåtgärder längs Nedre Dalälven

Untra

Miljöarbete inom vattenkraft

Samar­bete med Upplands­stif­telsen

Tillsammans med Upplandstiftelsen förvaltas naturmiljöer längs Nedre Dalälven för att gynna den biologiska mångfalden. 

 

Mer om projektet