Untra kraftverk

Vattennivå: +100.74 m

Uppdaterad: 18-06-2019


Vattennivån vid Untra mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra
100.69
100.70
100.72
100.73
100.82
100.77
100.74
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m
Datum

Untra kraftverk ligger i Tierps kommun, längs med Dalälven. Untra kraftverk är på flera sätt en viktig del av Sveriges tekniska historia. Redan 1911 påbörjades bygget av Untra kraftverk, vid tiden Europas största byggprojekt. En decembermorgon 1918 kopplades Untra kraftverk upp på elnätet och började leverera ström till Stockholm - och fortsatt sedan dess. 

Fallhöjd: 14  m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 270 GWh