Untra kraftverk

Vattennivå: +100.73 m

Uppdaterad: 23-07-2021


Vattennivån vid Untra mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra
100.73
100.72
100.71
100.79
100.69
100.62
100.73
17-07-2021, 18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021
m
Datum

Untra kraftverk ligger i Tierps kommun, längs med Dalälven. Kraftverket är ett av Fortums 39 kraftverk i Dalälven, det tredje från älvens utlopp. Idag producerar Untra kraftverk el som motsvarar mängden för ungefär 10 000 eluppvärmda hushåll.

Fallhöjd: 14  m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 270 GWh