Untra kraftverk

Vattennivå: +100.74 m

Uppdaterad: 01-12-2020


Vattennivån vid Untra mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Untra
100.76
100.75
100.71
100.73
100.71
100.74
100.74
25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020
m
Datum

Untra kraftverk ligger i Tierps kommun, längs med Dalälven. Kraftverket är ett av Fortums 39 kraftverk i Dalälven, det tredje från älvens utlopp. Idag producerar Untra kraftverk el som motsvarar mängden för ungefär 10 000 eluppvärmda hushåll.

Fallhöjd: 14  m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 270 GWh

Untra kraftverk – ett av Fortums äldsta vattenkraftsstationer

Europas största byggprojekt

Untra kraftverk är på flera sätt en viktig del av Sveriges tekniska historia. Redan 1911 påbörjades bygget av Untra kraftverk, vid tiden Europas största byggprojekt. Byggprojektet utsattes för många utmaningar. Bygget pågick under storstrejken 1913, första världskriget från 1914 och den stora vårfloden 1916 – och alltsammans ökade kostnaderna för Untra betydligt jämfört med de första beräkningarna. Trots alla dessa påfrestningar stod kraftverket klart, sju år senare.

Innan vattenkraften togs i bruk producerades elen i Stockholm med hjälp av koleldade ångturbiner i Värtaverket. När Untra kopplades på elnätet morgonen den 23 december 1918 och började leverera ström, blev det början på Stockholms vattenkraftsepok. Bygget av Untra ledde dessutom till att en hel by växte fram med bostäder och affärer och som mest var över 500 personer involverade i bygget.

Ett välbehållet kraftverk

Hela maskineriet var mycket stort. Maskinhuset i Untra utrustades med fyra francisturbiner som sammanlagt levererade 40 000 hästkrafter, turbiner som används än idag. Strömmen levererades genom en 132 kilometer lång kraftledning till Värtaverken i Stockholm. Sträckan motsvarar mer än tre maratonlopp.

100 år senare är kraftverket helt intakt jämfört med 1918. Byggnaderna ser i princip likadana ut, liksom maskinrum och mycket av utrustningen.

Idag styrs Untra från driftcentralen i Stockholm. Fortum har sedan flera år tillbaka ämnat modernisera kraftverket och byta ut de 100-åriga francisturbinerna till mer effektiva och fiskvänliga kaplanturbiner. På grund av långdragna processer med många överklaganden från myndigheter och intresseorganisationer försvåras godkännandeprocessen och efter över 10 år pågår processen ännu.

 

Fotografier från byggtiden

För över hundra år sedan började bygget för Untraverket. Här har vi samlat några av bilderna från den tiden!

Untra - fotoalbum 1

Untra - fotoalbum 2

Fler fotografier

Fler fotoalbum finns här:

Untra - fotoalbum 3

Untra - fotoalbum 4