Untra kraftverk

Vattennivå: +100.68 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Untra mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Untra
100.77
100.73
100.68
100.77
100.81
100.68
100.68
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Untra kraftverk ligger i Tierps kommun, längs med Dalälven. Kraftverket är ett av Fortums 39 kraftverk i Dalälven, det tredje från älvens utlopp. Idag producerar Untra kraftverk el som motsvarar mängden för ungefär 10 000 eluppvärmda hushåll.

Fallhöjd: 14  m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 270 GWh