Untra kraftverk

Vattennivå: +100.70 m

Uppdaterad: 28-02-2021


Vattennivån vid Untra mäts vid kraftverket och visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Untra
100.72
100.76
100.75
100.74
100.73
100.75
100.70
22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021, 26-02-2021, 27-02-2021, 28-02-2021
m
Datum

Untra kraftverk ligger i Tierps kommun, längs med Dalälven. Kraftverket är ett av Fortums 39 kraftverk i Dalälven, det tredje från älvens utlopp. Idag producerar Untra kraftverk el som motsvarar mängden för ungefär 10 000 eluppvärmda hushåll.

Fallhöjd: 14  m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 270 GWh