Trängslets kraftverk

Vattennivå: +415.48 m

Uppdaterad: 06-08-2020


Vattennivån vid Trängslet mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Dammen vid Trängslets vattenkraftverk

Trängslet
415.76
415.85
415.83
415.80
415.71
415.68
415.48
31-07-2020, 01-08-2020, 02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020
m
Datum

Trängslets kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalen. Kraftverket uppfördes under åren 1955-1960 där de första aggregaten togs i drift 1960. Under byggtiden var detta en av Europas största arbetsplatser. Trängslet är en av landets största vattenkraftverk med ett magasin som sträcker sig 70 km i längd. Dammen är Sveriges högsta jorddamm.

Fallhöjd: 142 m

Kapacitet: 300 MW

Normal årsproduktion: 651 GWh