Tängers kraftverk

Vattennivå: +198.39 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Tänger mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Balungen
198.41
198.42
198.42
198.43
198.43
198.42
198.39
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
+ m
Datum

Tängers kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Enviken, en tätort i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1931.

Fallhöjd: 35,15 m

Kapacitet: 4,6 MW

Normal årsproduktion: 23,4 GWh