Tängers kraftverk

Vattennivå: +197.83 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Tänger mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Balungen
197.88
197.84
197.82
197.83
197.83
197.82
197.83
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
+ m
Datum

Tängers kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Enviken, en tätort i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1931.

Fallhöjd: 35,15 m

Kapacitet: 4,6 MW

Normal årsproduktion: 23,4 GWh