Tängers kraftverk

Vattennivå: +198.15 m

Uppdaterad: 17-07-2021


Vattennivån vid Tänger mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto Tängers kraftverk, skog och älv

Balungen
198.08
198.09
198.09
198.11
198.14
198.14
198.15
11-07-2021, 12-07-2021, 13-07-2021, 14-07-2021, 15-07-2021, 16-07-2021, 17-07-2021
+ m
Datum

Tängers kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Enviken, en tätort i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1931.

Fallhöjd: 35,15 m

Kapacitet: 4,6 MW

Normal årsproduktion: 23,4 GWh