Tängers kraftverk

Vattennivå: +198.11 m

Uppdaterad: 04-07-2020


Vattennivån vid Tänger mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto Tängers kraftverk, skog och älv

Balungen
198.05
198.09
198.10
198.11
198.12
198.11
198.11
28-06-2020, 29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020
+ m
Datum

Tängers kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Enviken, en tätort i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1931.

Fallhöjd: 35,15 m

Kapacitet: 4,6 MW

Normal årsproduktion: 23,4 GWh