Tängers kraftverk

Vattennivå: +197.09 m

Uppdaterad: 19-03-2023


Vattennivån vid Tänger mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto Tängers kraftverk, skog och älv
Balungen
197.25
197.22
197.19
197.16
197.15
197.13
197.09
13-03-2023, 14-03-2023, 15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023
+ m
Datum

Tängers kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Enviken, en tätort i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1931.

Fallhöjd: 35,15 m

Kapacitet: 4,6 MW

Normal årsproduktion: 23,4 GWh