Tängers kraftverk

Vattennivå: +198.32 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Tänger mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Balungen
198.26
198.25
198.24
198.24
198.26
198.30
198.32
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
+ m
Datum

Tängers kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Enviken, en tätort i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1931.

Fallhöjd: 35,15 m

Kapacitet: 4,6 MW

Normal årsproduktion: 23,4 GWh