Spjutmo kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 22-02-2020


Vattennivån vid Spjutmo visas inte. Istället visas vattenflödet, som mäts vid kraftverket, i en graf nedan. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Spjutmo kraftverk i Dalälven

Spjutmo
129.30
122.36
117.82
114.25
116.28
115.97
113.38
110.35
97.65
87.83
79.88
75.37
77.51
79.12
82.16
75.57
76.14
75.67
86.91
113.13
122.84
133.18
130.97
128.74
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
m³/s
Klockslag

Spjutmo
105.60
75.34
118.20
118.29
138.51
126.79
112.99
15-02-2020, 16-02-2020, 17-02-2020, 18-02-2020, 19-02-2020, 20-02-2020, 21-02-2020
m³/s
Datum

Spjutmo kraftverk ligger i Österdalälven i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 1969.

Fallhöjd: 21,4 m

Kapacitet: 35 MW

Normal årsproduktion: 138 GWh