Skattungbyns kraftverk

Vattennivå: +5.90 m

Uppdaterad: 04-03-2021


Vattennivån vid Skattungbyn mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Skattungen
5.95
5.93
5.89
5.87
5.87
5.88
5.90
26-02-2021, 27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021
m
Datum

Skattungen
28.95
28.79
28.71
28.43
27.17
27.11
27.22
26-02-2021, 27-02-2021, 28-02-2021, 01-03-2021, 02-03-2021, 03-03-2021, 04-03-2021
m³/s
Datum

Skattungbyns kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1929/1938.

Fallhöjd: 4,8 - 7,5 m

Kapacitet: 1,4 MW

Normal årsproduktion: 7,8 GWh