Skattungbyns kraftverk

Vattennivå: +6.70 m

Uppdaterad: 14-07-2020


Vattennivån vid Skattungbyn mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto Skattungbyns kraftverk

Skattungen
6.68
6.69
6.70
6.71
6.71
6.71
6.70
08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020, 12-07-2020, 13-07-2020, 14-07-2020
m
Datum

Skattungen
9.65
9.69
9.39
9.36
9.34
11.18
12.17
08-07-2020, 09-07-2020, 10-07-2020, 11-07-2020, 12-07-2020, 13-07-2020, 14-07-2020
m³/s
Datum

Skattungbyns kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1929/1938.

Fallhöjd: 4,8 - 7,5 m

Kapacitet: 1,4 MW

Normal årsproduktion: 7,8 GWh