Skattungbyns kraftverk

Vattennivå: +6.66 m

Uppdaterad: 15-09-2021


Vattennivån vid Skattungbyn mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Skattungen
6.63
6.63
6.64
6.65
6.65
6.66
6.66
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m
Datum

Skattungen
16.25
16.30
16.22
16.19
16.13
16.08
16.00
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m³/s
Datum

Skattungbyns kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1929/1938.

Fallhöjd: 4,8 - 7,5 m

Kapacitet: 1,4 MW

Normal årsproduktion: 7,8 GWh