Skattungbyns kraftverk

Vattennivå: +6.43 m

Uppdaterad: 20-01-2022


Vattennivån vid Skattungbyn mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Skattungen
6.56
6.53
6.51
6.48
6.46
6.46
6.43
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m
Datum
Skattungen
19.59
19.58
19.57
19.45
19.16
18.95
19.13
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m³/s
Datum

Skattungbyns kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1929/1938.

Fallhöjd: 4,8 - 7,5 m

Kapacitet: 1,4 MW

Normal årsproduktion: 7,8 GWh