Skattungbyns kraftverk

Vattennivå: +6.93 m

Uppdaterad: 21-01-2020


Vattennivån vid Skattungbyn mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto Skattungbyns kraftverk

Skattungen
6.89
6.89
6.88
6.90
6.91
6.93
6.93
15-01-2020, 16-01-2020, 17-01-2020, 18-01-2020, 19-01-2020, 20-01-2020, 21-01-2020
m
Datum

Skattungen
23.63
23.56
23.42
23.46
23.50
23.49
23.45
15-01-2020, 16-01-2020, 17-01-2020, 18-01-2020, 19-01-2020, 20-01-2020, 21-01-2020
m³/s
Datum

Skattungbyns kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1929/1938.

Fallhöjd: 4,8 - 7,5 m

Kapacitet: 1,4 MW

Normal årsproduktion: 7,8 GWh