Skattungbyns kraftverk

Vattennivå: +6.50 m

Uppdaterad: 01-07-2022


Vattennivån vid Skattungbyn mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto Skattungbyns kraftverk
Skattungen
6.54
6.53
6.51
6.50
6.49
6.50
6.50
25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022, 01-07-2022
m
Datum
Skattungen
8.78
9.41
10.38
10.29
10.18
9.27
8.26
25-06-2022, 26-06-2022, 27-06-2022, 28-06-2022, 29-06-2022, 30-06-2022, 01-07-2022
m³/s
Datum

Skattungbyns kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1929/1938.

Fallhöjd: 4,8 - 7,5 m

Kapacitet: 1,4 MW

Normal årsproduktion: 7,8 GWh