Skattungbyns kraftverk

Vattennivå: +6.80 m

Uppdaterad: 12-06-2021


Vattennivån vid Skattungbyn mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Skattungen
6.76
6.77
6.78
6.79
6.80
6.81
6.80
06-06-2021, 07-06-2021, 08-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 11-06-2021, 12-06-2021
m
Datum

Skattungen
17.93
17.18
16.92
16.60
16.29
15.91
14.93
06-06-2021, 07-06-2021, 08-06-2021, 09-06-2021, 10-06-2021, 11-06-2021, 12-06-2021
m³/s
Datum

Skattungbyns kraftverk ligger i Oreälv i Orsa kommun. Kraftverket togs i drift 1929/1938.

Fallhöjd: 4,8 - 7,5 m

Kapacitet: 1,4 MW

Normal årsproduktion: 7,8 GWh