Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 20-09-2019


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.63
192.64
192.63
192.64
192.63
192.63
192.64
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m
Datum

Mockfjärd
143.68
143.68
143.68
143.68
143.68
130.83
131.78
131.78
132.71
128.22
128.72
128.72
125.99
132.80
132.24
125.86
131.76
130.97
128.21
125.95
129.23
129.88
122.49
128.33
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
205.86
187.53
175.49
164.76
155.86
146.52
136.04
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh