Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 21-02-2020


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
15-02-2020, 16-02-2020, 17-02-2020, 18-02-2020, 19-02-2020, 20-02-2020, 21-02-2020
m
Datum

Mockfjärd
184.90
185.47
185.34
185.65
183.86
183.27
183.17
182.81
186.04
188.46
183.60
186.44
182.89
181.42
181.39
180.68
180.99
180.76
182.99
183.44
182.08
182.88
183.15
182.87
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
135.77
137.00
149.10
172.59
191.73
188.54
185.22
15-02-2020, 16-02-2020, 17-02-2020, 18-02-2020, 19-02-2020, 20-02-2020, 21-02-2020
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh