Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 25-02-2021


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m
Datum

Mockfjärd
99.33
99.06
102.23
104.29
103.41
102.22
100.30
103.14
105.61
104.21
105.21
107.81
106.55
107.54
110.98
108.31
110.06
110.26
110.06
113.67
115.48
115.60
119.24
113.62
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
78.55
81.03
84.61
88.01
89.10
93.59
106.90
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh