Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 06-02-2023


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk
Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
31-01-2023, 01-02-2023, 02-02-2023, 03-02-2023, 04-02-2023, 05-02-2023, 06-02-2023
m
Datum
Mockfjärd
95.29
93.65
93.76
89.34
90.90
94.77
91.63
89.72
94.02
91.05
92.00
94.10
94.45
92.43
86.96
93.21
93.10
91.20
88.85
89.52
94.85
91.33
94.28
89.06
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Mockfjärd
101.48
97.21
96.41
95.77
95.26
93.17
92.19
31-01-2023, 01-02-2023, 02-02-2023, 03-02-2023, 04-02-2023, 05-02-2023, 06-02-2023
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh