Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.63 m

Uppdaterad: 21-08-2019


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.63
192.63
192.63
192.63
192.63
192.64
192.63
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m
Datum

Mockfjärd
86.02
83.75
86.51
84.23
85.47
92.20
85.66
82.39
82.54
85.84
89.17
86.72
88.65
83.12
86.07
84.23
91.84
85.63
85.97
83.31
88.22
85.33
86.92
84.26
22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
131.43
120.98
108.73
96.70
89.63
86.60
87.23
15-08-2019, 16-08-2019, 17-08-2019, 18-08-2019, 19-08-2019, 20-08-2019, 21-08-2019
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh