Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärd
192.63
192.63
192.63
192.63
192.63
192.63
192.64
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m
Datum

Mockfjärd
178.76
178.65
181.97
181.72
181.89
184.44
181.58
177.30
180.22
186.64
182.79
182.65
182.65
186.43
188.23
189.82
189.87
189.91
189.10
192.40
184.77
190.08
189.99
184.43
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
205.59
190.35
180.98
171.67
169.37
174.07
183.64
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh