Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 16-05-2022


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk
Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022
m
Datum
Mockfjärd
172.00
172.13
172.86
169.43
170.02
169.99
167.47
167.44
163.81
168.15
163.31
160.23
164.80
160.26
161.78
157.58
159.40
155.62
155.28
149.88
154.60
150.80
147.52
151.19
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Mockfjärd
140.64
131.21
137.09
171.11
192.19
185.65
165.20
10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh