Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.63 m

Uppdaterad: 18-06-2019


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.64
192.65
192.65
192.65
192.63
192.63
192.63
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m
Datum

Mockfjärd
171.92
170.52
170.73
168.39
170.85
170.60
167.75
167.30
166.16
166.75
163.26
163.00
164.75
164.68
161.24
163.55
161.20
159.04
155.59
164.35
154.56
158.17
155.86
154.73
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
243.59
224.54
213.41
210.93
205.99
188.91
167.86
12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019, 15-06-2019, 16-06-2019, 17-06-2019, 18-06-2019
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh