Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 05-04-2020


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020
m
Datum

Mockfjärd
109.29
108.94
107.89
112.00
109.72
106.38
108.15
106.05
108.62
110.82
106.82
108.59
106.46
107.35
108.74
106.49
104.82
106.48
107.36
109.05
107.56
102.02
103.37
106.37
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
142.92
139.33
134.26
127.95
121.16
114.24
108.93
30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh