Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 26-09-2022


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk
Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022
m
Datum
Mockfjärd
43.03
46.65
50.85
46.37
46.14
43.56
48.76
51.83
43.83
49.20
49.34
44.32
45.07
47.54
48.69
44.48
51.91
49.16
43.76
47.35
49.66
51.18
48.88
48.10
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Mockfjärd
56.43
53.82
51.84
49.20
48.38
48.09
47.16
20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh