Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 06-05-2021


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
30-04-2021, 01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021
m
Datum

Mockfjärd
125.44
127.78
124.03
124.98
126.73
124.74
128.19
120.63
127.17
127.22
128.25
123.18
127.25
129.35
125.51
125.05
130.78
124.37
129.78
131.19
127.67
130.36
130.79
125.07
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
117.47
114.40
111.43
109.24
110.04
118.63
126.41
30-04-2021, 01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh