Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 04-07-2020


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
28-06-2020, 29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020
m
Datum

Mockfjärd
81.73
74.17
77.31
82.57
76.14
75.58
79.00
76.30
75.90
81.24
75.34
79.39
75.00
75.16
78.30
78.92
75.87
73.49
75.65
76.54
76.60
76.61
71.64
72.96
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
63.61
62.87
64.72
74.56
78.23
79.14
77.55
28-06-2020, 29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020, 03-07-2020, 04-07-2020
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh