Mockfjärds kraftverk

Water level: +192.64 m

Last updated: 03-06-2023


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk
Mockfjärd
192.65
192.58
192.64
192.64
192.64
192.65
192.64
28-05-2023, 29-05-2023, 30-05-2023, 31-05-2023, 01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023
m
Datum
Mockfjärd
148.51
147.94
151.02
151.18
146.58
147.75
149.37
145.39
149.37
145.19
144.95
143.57
145.67
146.59
144.27
138.12
141.93
143.66
136.46
143.53
138.41
138.14
137.03
135.78
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Mockfjärd
252.70
214.49
195.61
184.41
169.64
158.18
146.09
28-05-2023, 29-05-2023, 30-05-2023, 31-05-2023, 01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh