Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Senast uppdaterad: 30-11-2023

Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk
Mockfjärd
192.64
192.64
192.65
192.64
192.64
192.64
192.64
24-11-2023, 25-11-2023, 26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023
m
Datum
Mockfjärd
115.03
111.36
111.68
112.46
112.03
110.06
109.75
111.16
113.56
112.71
113.43
113.22
108.71
114.60
111.02
112.34
113.53
109.60
110.00
114.32
107.39
108.38
112.24
111.33
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Mockfjärd
126.45
117.54
109.07
113.19
109.88
109.49
111.84
24-11-2023, 25-11-2023, 26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh