Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.65 m

Uppdaterad: 05-12-2019


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.65
192.65
192.65
192.65
192.65
192.65
192.65
29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019
m
Datum

Mockfjärd
151.86
155.35
153.09
152.80
150.69
152.44
151.09
148.78
149.89
152.73
147.65
151.58
148.45
150.14
150.21
149.72
149.81
150.37
150.91
153.49
151.93
154.29
154.68
156.23
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
240.04
201.82
174.64
157.95
150.99
152.45
151.04
29-11-2019, 30-11-2019, 01-12-2019, 02-12-2019, 03-12-2019, 04-12-2019, 05-12-2019
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh