Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.63 m

Uppdaterad: 24-07-2021


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.63
192.63
192.63
192.63
192.63
192.63
192.63
18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021, 24-07-2021
m
Datum

Mockfjärd
107.13
109.73
110.30
106.12
106.10
109.34
107.34
104.26
103.83
108.25
104.05
103.00
104.48
100.43
101.59
102.65
104.94
103.63
97.45
97.35
101.34
97.06
98.80
91.04
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
240.83
205.95
170.90
153.83
135.69
119.85
104.93
18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021, 24-07-2021
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh