Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 02-12-2020


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m
Datum

Mockfjärd
152.56
150.86
150.74
150.12
151.39
152.39
149.42
145.83
147.50
148.58
147.74
147.56
144.00
144.79
145.82
147.48
145.76
143.76
146.41
146.61
145.62
145.62
145.62
145.62
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
220.78
210.50
207.76
191.21
165.22
156.17
148.91
26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh