Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.64 m

Uppdaterad: 25-01-2020


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
192.64
19-01-2020, 20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020
m
Datum

Mockfjärd
153.25
147.86
154.61
147.31
148.22
149.29
145.61
148.37
144.46
148.56
144.34
144.41
146.91
145.42
143.43
143.77
141.50
144.90
142.36
141.92
144.62
138.84
144.79
141.19
1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
185.01
191.43
185.25
169.93
164.48
152.33
146.16
20-01-2020, 21-01-2020, 22-01-2020, 23-01-2020, 24-01-2020, 25-01-2020, 26-01-2020
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh