Mockfjärds kraftverk

Vattennivå: +192.63 m

Uppdaterad: 15-10-2019


Vattennivån vid Mockfjärd mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Mockfjärds kraftverk

Mockfjärd
192.63
192.63
192.63
192.63
192.63
192.63
192.63
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m
Datum

Mockfjärd
118.75
117.52
120.13
122.62
119.96
116.75
124.78
122.50
120.46
119.11
124.43
119.28
124.54
125.49
118.94
125.27
126.37
120.17
127.57
127.48
123.73
124.88
129.36
129.64
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
m³/s
Klockslag

Mockfjärd
124.47
121.88
119.47
119.37
118.84
118.35
119.81
09-10-2019, 10-10-2019, 11-10-2019, 12-10-2019, 13-10-2019, 14-10-2019, 15-10-2019
m³/s
Datum

Mockfjärds kraftverk ligger i Västerdalälven i Gagnefs kommun. Kraftverket togs i drift 1962/1989. Fortum äger 88 % av kraftverket.

Fallhöjd: 27,2 m

Kapacitet: 43 MW

Normal årsproduktion: 204 GWh