Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 05-08-2020


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk

Lima
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
30-07-2020, 31-07-2020, 01-08-2020, 02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020
m
Datum

Lima
54.01
54.01
52.95
50.83
50.09
51.33
51.26
51.24
50.42
50.44
50.44
49.11
48.89
48.89
47.87
47.78
46.08
45.82
46.37
47.19
46.61
47.32
46.59
46.34
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Lima
112.99
96.40
74.58
62.22
54.76
52.89
50.34
30-07-2020, 31-07-2020, 01-08-2020, 02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh