Lima kraftverk

Vattennivå: +341.44 m

Uppdaterad: 18-01-2020


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima vattenkraftverk

Lima
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.44
12-01-2020, 13-01-2020, 14-01-2020, 15-01-2020, 16-01-2020, 17-01-2020, 18-01-2020
m
Datum

Lima
56.59
56.59
58.32
60.33
60.31
61.57
62.75
63.52
63.60
64.53
64.55
67.51
67.51
67.62
67.62
67.61
67.55
70.07
71.05
70.98
70.55
71.78
71.80
70.13
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00
m³/s
Klockslag

Lima
54.03
59.81
57.17
55.55
57.04
54.63
61.62
12-01-2020, 13-01-2020, 14-01-2020, 15-01-2020, 16-01-2020, 17-01-2020, 18-01-2020
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh