Lima kraftverk

Vattennivå: +341.43 m

Uppdaterad: 09-05-2021


Vattennivån vid Lima mäts vid kraftverket och visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Lima
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
341.43
03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021
m
Datum

Lima
64.02
63.99
65.94
65.92
64.78
63.59
63.55
63.60
63.61
63.59
62.72
62.72
63.37
63.35
63.35
62.96
63.38
64.99
64.99
65.12
65.01
64.16
64.12
64.05
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Lima
61.96
73.00
76.92
73.90
67.39
64.03
64.01
03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021, 08-05-2021, 09-05-2021
m³/s
Datum

Lima kraftverk ligger i Västerdalälven i Malungs kommun. Kraftverket togs i drift 1959.

Fallhöjd: 16,6 m

Kapacitet: 13 MW

Normal årsproduktion: 59 GWh