Johannisholms kraftverk

Vattennivå: +96.39 m

Uppdaterad: 28-03-2020


Vattennivån vid Johannisholm mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Johannisholms kraftverk

Venjansjön
96.60
96.56
96.51
96.47
96.44
96.41
96.39
22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020
m
Datum

Venjansjön
50.55
50.62
50.75
50.63
49.22
49.06
49.02
22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020
m³/s
Datum

Johannisholm ligger i Vanån i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 2003.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet: 1,5 MW

Normal årsproduktion: 10 GWh