Johannisholms kraftverk

Vattennivå: +95.31 m

Uppdaterad: 20-01-2022


Vattennivån vid Johannisholm mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Venjansjön
95.44
95.42
95.39
95.38
95.36
95.34
95.31
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m
Datum
Venjansjön
22.58
22.52
22.61
22.59
22.67
22.73
22.74
14-01-2022, 15-01-2022, 16-01-2022, 17-01-2022, 18-01-2022, 19-01-2022, 20-01-2022
m³/s
Datum

Johannisholm ligger i Vanån i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 2003.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet: 1,5 MW

Normal årsproduktion: 10 GWh