Johannisholms kraftverk

Vattennivå: +97.07 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Johannisholm mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Venjansjön
97.01
97.01
97.01
97.04
97.04
97.07
97.07
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Venjansjön
37.15
37.94
39.92
45.71
47.55
51.72
59.25
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m³/s
Datum

Johannisholm ligger i Vanån i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 2003.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet: 1,5 MW

Normal årsproduktion: 10 GWh