Johannisholms kraftverk

Vattennivå: +96.73 m

Uppdaterad: 15-09-2021


Vattennivån vid Johannisholm mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Venjansjön
96.68
96.68
96.69
96.71
96.72
96.72
96.73
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m
Datum

Venjansjön
6.94
6.30
5.55
4.80
4.80
4.80
4.80
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m³/s
Datum

Johannisholm ligger i Vanån i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 2003.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet: 1,5 MW

Normal årsproduktion: 10 GWh