Johannisholms kraftverk

Vattennivå: +93.52 m

Uppdaterad: 31-03-2023


Vattennivån vid Johannisholm mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Johannisholms kraftverk
Venjansjön
93.75
93.71
93.68
93.64
93.60
93.56
93.52
25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023, 31-03-2023
m
Datum
Venjansjön
27.98
28.00
27.68
27.63
27.31
27.01
26.50
25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023, 31-03-2023
m³/s
Datum

Johannisholm ligger i Vanån i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 2003.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet: 1,5 MW

Normal årsproduktion: 10 GWh