Johannisholms kraftverk

Vattennivå: +96.85 m

Uppdaterad: 08-08-2020


Vattennivån vid Johannisholm mäts vid kraftverket. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Johannisholms kraftverk

Venjansjön
96.91
96.91
96.88
96.86
96.85
96.85
96.85
02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020, 08-08-2020
m
Datum

Venjansjön
25.30
25.29
25.25
25.44
20.01
15.07
15.05
02-08-2020, 03-08-2020, 04-08-2020, 05-08-2020, 06-08-2020, 07-08-2020, 08-08-2020
m³/s
Datum

Johannisholm ligger i Vanån i Mora kommun. Kraftverket togs i drift 2003.

Fallhöjd: 6,5 m

Kapacitet: 1,5 MW

Normal årsproduktion: 10 GWh