Dalstuga kraftverk

Vattennivå: +227.54 m

Uppdaterad: 03-04-2020


Vattennivån vid Dalstuga mäts i sjön där kraftverket ligger, vilket är längst upp för Dalstuga kraftverk. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Dalstuga kraftverk

Amungen
227.56
227.56
227.56
227.54
227.54
227.54
227.54
28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020
m
Datum

Dalstuga kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Enviken, en tätort i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1982.

Fallhöjd: 6,75 m

Kapacitet: 0,8 MW

Normal årsproduktion: 4 GWh