Borgärdets kraftverk

Vattennivå: +1.40 m

Uppdaterad: 25-09-2020


Vattenivån vid Borgärdet mäts i en mindre sjö uppströms i ett biflöde. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Borgärdets kraftverk

Ågsjön
1.42
1.41
1.41
1.40
1.40
1.40
1.40
19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020
m
Datum

Borgärdets kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1989.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 2,7 MW

Normal årsproduktion: 16 GWh