Borgärdets kraftverk

Vattennivå: +1.59 m

Uppdaterad: 02-07-2020


Vattenivån vid Borgärdet mäts i en mindre sjö uppströms i ett biflöde. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Borgärdets kraftverk

Ågsjön
1.61
1.61
1.60
1.61
1.60
1.59
1.59
26-06-2020, 27-06-2020, 28-06-2020, 29-06-2020, 30-06-2020, 01-07-2020, 02-07-2020
m
Datum

Borgärdets kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1989.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 2,7 MW

Normal årsproduktion: 16 GWh