Borgärdets kraftverk

Vattennivå: +1.57 m

Uppdaterad: 29-09-2022


Vattenivån vid Borgärdet mäts i en mindre sjö uppströms i ett biflöde. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Borgärdets kraftverk
Ågsjön
1.57
1.57
1.57
1.58
1.58
1.57
1.57
23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022, 28-09-2022, 29-09-2022
m
Datum

Borgärdets kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1989.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 2,7 MW

Normal årsproduktion: 16 GWh