Borgärdets kraftverk

Vattennivå: +1.70 m

Uppdaterad: 19-10-2021


Vattenivån vid Borgärdet mäts i en mindre sjö uppströms i ett biflöde. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Ågsjön
1.75
1.74
1.73
1.72
1.72
1.70
1.70
13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021
m
Datum

Borgärdets kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1989.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 2,7 MW

Normal årsproduktion: 16 GWh