Borgärdets kraftverk

Vattennivå: +1.59 m

Uppdaterad: 03-05-2021


Vattenivån vid Borgärdet mäts i en mindre sjö uppströms i ett biflöde. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Ågsjön
1.63
1.63
1.62
1.60
1.61
1.59
1.59
27-04-2021, 28-04-2021, 29-04-2021, 30-04-2021, 01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021
m
Datum

Borgärdets kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1989.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 2,7 MW

Normal årsproduktion: 16 GWh