Borgärdets kraftverk

Vattennivå: +1.54 m

Uppdaterad: 21-05-2022


Vattenivån vid Borgärdet mäts i en mindre sjö uppströms i ett biflöde. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Borgärdets kraftverk
Ågsjön
1.54
1.54
1.54
1.53
1.54
1.54
1.54
15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022, 19-05-2022, 20-05-2022, 21-05-2022
m
Datum

Borgärdets kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1989.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 2,7 MW

Normal årsproduktion: 16 GWh