Borgärdets kraftverk

Vattennivå: +1.56 m

Senast uppdaterad: 15-07-2024

Vattenivån vid Borgärdet mäts i en mindre sjö uppströms i ett biflöde. Nivån visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Borgärdets kraftverk
Ågsjön
1.55
1.55
1.56
1.56
1.56
1.56
1.56
09-07-2024, 10-07-2024, 11-07-2024, 12-07-2024, 13-07-2024, 14-07-2024, 15-07-2024
m
Datum

Borgärdets kraftverk ligger i Svärdsjövattendraget i Falu kommun. Kraftverket togs i drift 1989.

Fallhöjd: 12 m

Kapacitet: 2,7 MW

Normal årsproduktion: 16 GWh