Åsens kraftverk

Vattennivå: + m

Uppdaterad: 26-09-2020


Vid Åsen visas inte vattennivån, utan vattenflödet, vilket mäts vid kraftverket. Detta visas enligt rådande vattendom.

Läs om höjdsystem

Flygfoto från Åsens kraftverk

Åsen
71.38
71.45
71.41
82.18
82.07
56.49
37.71
36.35
36.26
35.55
36.24
36.60
36.99
36.23
36.22
37.51
36.75
36.75
36.75
36.78
36.74
36.73
36.75
36.74
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Åsen
37.81
37.74
37.15
79.01
62.96
36.08
49.62
19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020
m³/s
Datum

Åsens kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalens kommun. Kraftverket togs i drift 1963.

Fallhöjd: 24 m

Kapacitet: 24 MW

Normal årsproduktion: 117 GWh