Jössefors kraftverk

Vattennivå: +70.22 m

Uppdaterad: 25-02-2021


Vattennivån vid Jössefors mäts Nysocken sjön, längst upp för kraftverket. Nivån visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Nysockensjön
69.95
70.08
70.21
70.18
70.15
70.21
70.22
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
+ m
Datum

Nysockensjön
0.40
0.40
0.40
8.47
50.93
94.25
97.65
52.26
53.10
53.53
53.54
53.08
53.34
53.26
0.40
45.12
0.40
0.40
0.38
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nysockensjön
49.39
0.37
0.38
36.69
31.78
14.41
28.45
19-02-2021, 20-02-2021, 21-02-2021, 22-02-2021, 23-02-2021, 24-02-2021, 25-02-2021
m³/s
Datum

Jössefors kraftverk ligger i Byälven i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1951. Fortum äger 60 % av kraftverket.

Fallhöjd: 25 m

Kapacitet: 26 MW

Normal årsproduktion:  64,5 GWh