Jössefors kraftverk

Vattennivå: +70.13 m

Uppdaterad: 20-09-2019


Vattennivån vid Jössefors mäts Nysocken sjön, längst upp för kraftverket. Nivån visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Jössefors kraftverk

Nysockensjön
70.26
70.25
70.19
70.17
70.15
70.11
70.13
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
+ m
Datum

Nysockensjön
64.62
64.62
64.62
64.62
64.62
67.47
67.48
67.48
67.47
67.50
67.49
67.49
68.04
68.03
68.03
68.13
68.09
68.07
68.10
68.31
68.19
68.35
68.47
68.16
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
m³/s
Klockslag

Nysockensjön
36.61
44.77
50.06
37.72
44.65
62.07
64.99
14-09-2019, 15-09-2019, 16-09-2019, 17-09-2019, 18-09-2019, 19-09-2019, 20-09-2019
m³/s
Datum

Jössefors kraftverk ligger i Byälven i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1951. Fortum äger 60 % av kraftverket.

Fallhöjd: 25 m

Kapacitet: 26 MW

Normal årsproduktion:  64,5 GWh