Jössefors kraftverk

Water level: +69.93 m

Last updated: 03-06-2023


Vattennivån vid Jössefors mäts Nysocken sjön, längst upp för kraftverket. Nivån visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Jössefors kraftverk
Nysockensjön
70.05
70.05
69.88
69.78
69.77
69.84
69.93
28-05-2023, 29-05-2023, 30-05-2023, 31-05-2023, 01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023
+ m
Datum
Nysockensjön
15.11
16.29
50.15
32.59
8.37
0.30
0.30
28-05-2023, 29-05-2023, 30-05-2023, 31-05-2023, 01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023
m³/s
Datum

Jössefors kraftverk ligger i Byälven i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1951. Fortum äger 60 % av kraftverket.

Fallhöjd: 25 m

Kapacitet: 26 MW

Normal årsproduktion:  64,5 GWh