Jössefors kraftverk

Vattennivå: +70.21 m

Uppdaterad: 22-10-2021


Vattennivån vid Jössefors mäts Nysocken sjön, längst upp för kraftverket. Nivån visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Nysockensjön
70.05
70.02
69.94
69.90
70.04
70.10
70.21
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
+ m
Datum

Nysockensjön
0.42
18.75
90.98
90.40
90.17
90.28
89.92
0.46
0.46
0.46
0.46
0.44
0.44
0.44
0.45
0.44
0.42
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nysockensjön
30.40
35.15
69.52
69.78
0.45
37.27
21.57
16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021
m³/s
Datum

Jössefors kraftverk ligger i Byälven i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1951. Fortum äger 60 % av kraftverket.

Fallhöjd: 25 m

Kapacitet: 26 MW

Normal årsproduktion:  64,5 GWh