Jössefors kraftverk

Vattennivå: +70.11 m

Uppdaterad: 07-05-2021


Vattennivån vid Jössefors mäts Nysocken sjön, längst upp för kraftverket. Nivån visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Nysockensjön
69.85
70.03
69.99
70.00
70.03
70.07
70.11
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
+ m
Datum

Nysockensjön
0.42
0.42
0.44
0.46
0.48
0.48
0.49
0.49
0.48
0.48
0.48
0.49
0.48
0.48
0.48
0.47
0.46
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.43
0.44
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nysockensjön
82.58
0.44
26.64
6.81
0.44
0.46
0.47
01-05-2021, 02-05-2021, 03-05-2021, 04-05-2021, 05-05-2021, 06-05-2021, 07-05-2021
m³/s
Datum

Jössefors kraftverk ligger i Byälven i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1951. Fortum äger 60 % av kraftverket.

Fallhöjd: 25 m

Kapacitet: 26 MW

Normal årsproduktion:  64,5 GWh