Jössefors kraftverk

Vattennivå: +69.99 m

Uppdaterad: 27-09-2022


Vattennivån vid Jössefors mäts Nysocken sjön, längst upp för kraftverket. Nivån visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Jössefors kraftverk
Nysockensjön
69.96
69.96
69.96
69.97
69.97
69.98
69.99
21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022
+ m
Datum
Nysockensjön
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.38
0.39
0.39
0.39
0.39
0.38
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag
Nysockensjön
5.78
7.90
0.38
0.38
0.37
0.36
0.37
21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022
m³/s
Datum

Jössefors kraftverk ligger i Byälven i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1951. Fortum äger 60 % av kraftverket.

Fallhöjd: 25 m

Kapacitet: 26 MW

Normal årsproduktion:  64,5 GWh