Jössefors kraftverk

Vattennivå: +70.19 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Jössefors mäts Nysocken sjön, längst upp för kraftverket. Nivån visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Nysockensjön
70.01
70.06
70.15
70.18
70.10
70.15
70.19
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
+ m
Datum

Nysockensjön
0.42
64.10
67.72
74.90
74.93
100.22
104.22
104.24
103.78
103.91
103.57
104.04
104.00
104.11
104.10
103.96
103.74
103.40
64.70
65.22
22.18
11.50
32.12
49.47
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nysockensjön
87.85
50.39
48.46
63.94
101.84
62.66
73.95
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m³/s
Datum

Jössefors kraftverk ligger i Byälven i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1951. Fortum äger 60 % av kraftverket.

Fallhöjd: 25 m

Kapacitet: 26 MW

Normal årsproduktion:  64,5 GWh