Jössefors kraftverk

Vattennivå: +69.92 m

Uppdaterad: 23-07-2021


Vattennivån vid Jössefors mäts Nysocken sjön, längst upp för kraftverket. Nivån visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Jössefors kraftverk

Nysockensjön
70.18
70.20
70.20
70.19
70.09
70.08
69.92
17-07-2021, 18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021
+ m
Datum

Nysockensjön
0.45
0.45
0.47
0.48
67.65
75.85
74.32
74.05
74.07
73.52
73.56
73.63
73.68
73.23
72.90
72.80
72.80
72.75
12.47
0.44
0.44
0.42
0.42
0.42
3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 0:00, 1:00, 2:00
m³/s
Klockslag

Nysockensjön
0.48
0.48
0.48
10.73
39.17
0.49
46.09
17-07-2021, 18-07-2021, 19-07-2021, 20-07-2021, 21-07-2021, 22-07-2021, 23-07-2021
m³/s
Datum

Jössefors kraftverk ligger i Byälven i Arvika kommun. Kraftverket togs i drift 1951. Fortum äger 60 % av kraftverket.

Fallhöjd: 25 m

Kapacitet: 26 MW

Normal årsproduktion:  64,5 GWh