Byälven


I västra Värmland rinner Byälven, som tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde. Byälven är ca 40 km lång och har ett avrinningsområde på 4 785 km2. Här driver Fortum fem kraftverk.

River flowing in Sweden, close-up